Småskalig virkesförädling: knuttimring, småskalig sågning och produktionsutveckling 200 YH-poäng (halvfart distans)

 

Vill du vara med och ta ett av de äldsta byggmaterialen i världen in i framtiden för ett hållbart byggande?

 Vi erbjuder en utbildning inom småskalig virkesförädling som ger dig fördjupade kunskaper om sågning, knuttimring och trämaterial. Du får även kunskaper om konstruktion och design av trädprodukter i CAD, produktutveckling och allt som behövs för att du ska kunna arbeta i en unik yrkesroll.

Timring är en anrik del av i byggbranschen. Redan på vikingatiden användes tekniken skiftesverk och senare kom knuttimringen in i bilden.

Intresset för dessa tekniker börjar växa sig allt starkare, då man i dagens samhälle vill bygga hållbart och klimatsmart. Det finns också ett ökat intresse för att renovera 1700- och 1800-tals hus med de traditionella byggmetoderna då dessa hus tenderar att ha mindre problem med skadesvampar  och ger ett jämnare och bättre inomhusklimat. Tack vare kombinationen gammal byggteknik och ny energiteknik, produktutveckling och design kan den här yrkesrollen utvecklas till en egen nisch. Nya innovativa lösningar inom den småskaliga virkesförädlingen kan vara ett fruktbart område.

Utbildningen är förlagd på Svenljunga Naturbruksskola. LIA görs på småskaliga sågverk och/eller hos timrare.

Läs mer om utbildningsledare Jennie Larsson 

 • Examensarbete
 • Ekonomi och entreprenörskap
 • Konstruktion och design
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Maskinlära
 • Sågning
 • Virkes- och materiallära
 • Timring

Behörighet till yrkeshögskolan

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Särskilda förkunskaper
Matematik 2 eller motsvarande

Hur ansöker jag?
Du kan söka utbildningen genom att följa denna länk.

Kan jag söka om jag inte bor i Sverige?
Om du inte har svenskt personnummer, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning och vill söka utbildningen; 
Kontakta oss på BYS: naturbruk.bys@vgregion.se eller tel.nr. 0700-82 57 00

Efter avslutad utbildning
Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Utföra sågning av virke
 • Planera och genomföra en timmerhusbyggnation
 • Starta och driva ett framgångsrikt fåmansföretag
 • Kunna nätverka
 • Kunna produktutveckla
 • Använda sociala medier

Viktiga datum
Läsårstiderna för kursen som startar 2019 är: 
Startdatum: 2019-09-09
Slutdatum: 2021-06-11

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Utföra sågning av virke
 • Planera och genomföra en timmerhusbyggnation
 • Starta och driva ett framgångsrikt fåmansföretag
 • Kunna nätverka
 • Kunna produktutveckla
 • Använda sociala medier

Jennie Larsson

Utbildningsledare
Telefonnummer

För frågor angående antagningsförfarandet

Kathrin Strand

Utbildningssekretera

Marina Staav

Adm koordinator
Senast uppdaterad: 2019-05-10 09:03