Småskalig virkesförädling - sågning och timmerhantverk

Två elever klyver en stock med yxa och slägga

Studieperiod

2 september 2024 – 5 juni 2026

Studietakt och studieform

Deltid 50%, semidistans med platsträffar på Naturbruksskolan Svenljunga

Vill du jobba med virkesförädling, hållbar träbyggnation och byggnadsvård?

Om utbildningen

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i småskalig sågning, virkeskunskap och knuttimring samt restaurering av timmerhus. Du får även kunskaper om konstruktion och design av trädprodukter, produktutveckling och allt som behövs för att du ska kunna arbeta i en unik yrkesroll med anor.

Utbildningen ger en helhet i virkets förädling, och kunskap i att hantera småskaliga sågverk för att få fram de kvaliteter på virke som efterfrågas.

Intresset för historiska tekniker växer sig allt starkare, då man i dagens samhälle tittar mer och mer på att bygga hållbart och klimatsmart. Timring är en nisch i byggbranschen som idag är förhållandevis liten. Byggtekniken har mycket gamla anor. Redan vikingarna använde tekniken skiftesverk och senare kom knuttimringen in i bilden.

Det finns också ett ökat intresse för att renovera 1700- och 1800-tals hus med de traditionella byggmetoderna då dessa hus tenderar att ha mindre problem med skadesvampar och liknande. I kombination gammal byggteknik och ny energiteknik, produktutveckling och design kan den här yrkesrollen utvecklas till en egen nisch där nya innovativa lösningar inom den småskaliga virkesförädlingen kan vara ett fruktbart område.

Vad kan jag jobba som?

Du kan jobba med nyproduktion av timmerhus och stolpverk samt restaurering av timmerhuskonstruktioner. Man kan även jobba med småskalig sågning eller annan träförädling.

Utbildningsinnehåll

Kurser

 • Ekonomi och entreprenörskap
 • Konstruktion och design
 • Sågning
 • Timmerhusrestaurering
 • Timring
 • Trämateriallära
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Examensarbete

LIA – lärande i arbete

LIA kan göras i sammanhängande period eller spridas ut över terminen beroende på din situation men det skall bli 20 dagar VT åk1 samt 20 dagar HT åk 2.

Lämpliga arbetsplatser är timmermän i nyproduktion eller restaurering, hantverkare som arbetar med historiska tekniker eller småskalig sågning och hyvling.


Behörighet

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten innebär att du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Reell kompetens

Om du saknar en viss del av behörigheten, men anser att du har motsvarande kunskaper genom arbete eller annan utbildning så kan du söka på reell kompetens.


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Mats-Ola Tranell

Utbildningsledare

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer