Klövvårdare 200 YH-poäng

Klövvårdare

Sökbar 2019-03-15 t.o.m 2019-06-15 (Förlängd ansökningstid)

Vill du driva ett eget företag och jobba med kor?

Som professionell klövvårdare blir du eftertraktad då behovet av yrkesutövare är stort, speciellt i vissa delar av landet. Förutom att klövvård är en viktig faktor för god djuromsorg poängterar branschen att god klövvård är en förutsättning för god lönsamhet i mjölkproduktionen. I det nya Landsbygdsprogrammet vill man satsa extra på djurvälfärd och har tagit fram en klövpeng, där du som klövvårdare spelar en stor roll. På BYS i Skara finns landets första och enda längre klövvårdareutbildning.

Tillsammans med näringen, SLU, Svenska Klövvårdareföreningen och Jordbruksverket har vi tagit fram en ettårig utbildning där du får lära dig om allt från kons anatomi och fysiologi, djurstallar och utfordring till ergonomi, entreprenörskap, ekonomi och förstås – klövvård! Du får också lära dig att verka grisar och driva ditt eget klövvårdsföretag. Under 20 veckor får du tillämpa teorin i praktiken då du får göra LIA (Lärande i arbetslivet) ute i arbetlivet hos verksamma klövvårdare. Föreläsningarna ges av våra lärare, forskare på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och av företagare och representanter från näringslivet i branschen. Du får ta del av de senaste rönen inom forskningen och beprövad erfarenhet från branschen.
 

 • Djurstallar
 • Examination
 • Foder och utfodring
 • Anatomi och fysiologi
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Ekonomi och Entreprenörskap
 • Klövvård
 • LIA 3
 • Ergonomi och arbetsmiljö
 • Kommunikation


Behörighet till yrkeshögskolan

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS
2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk
erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Krav på särskilda förkunskaper

- Minst 1 års dokumenterad erfarenhet från arbete i nöt- och /eller mjölkbesättning alternativt klövdjur i djurpark med minst en sysselsättningsgrad på halvtid 

Utbildningen börjar: 2019-08-26
Utbildningen avslutas: 2020-05-29

Ansökan
Du kan söka utbildningen genom att följa denna länk

Kan jag läsa utbildningen fast jag inte bor i Sverige?
Om du inte har svenskt personnummer, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning och vill söka utbildningen; 
Kontakta oss på BYS: naturbruk.bys@vgregion.se eller tel.nr. 0700-82 57 00

Kan jag få CSN?
Ja, utbildningen berättigar till studiemedel via CSN.

Var finns utbildningen?
Utbildningen finns på Kompetenscentrum Uddetorp i Skara och är en yrkeshögskoleutbildning på heltid i två terminer, utbildningen ges på distans med en del obligatoriska träffar i Skara.

Vad blir jag efter avslutad utbildning?
Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen till klövvårdare. För att få examensbevis krävs minst betyget godkänd i samtliga de kurser som ingår i din valda utbildningsinriktning.

Lilian Graje

Utbildninsledare
Telefonnummer

För frågor angående antagningsförfarandet

Kathrin Strand

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

Marina Staav

Administratör, annan
Senast uppdaterad: 2019-05-02 12:02