Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kvalificerad djurvårdare 300 YH-poäng

djurvård

BYS yrkeshögskoleutbildning till Kvalificerad djurvårdare ger dig kvalificerad kompetens för arbete inom djursjukvården.

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om hur du vårdar sjuka djur och hur du förhindrar smittspridning inom djursjukvården. Du lär dig om djurens beteende, näringslära, sjukdomslära, vårdhygien, kundbemötande samt anatomi och fysiologi. Praktikperioderna skapar en trygghet i att utföra olika djurvårdande arbetsuppgifter som exempelvis provtagning, röntgen, medicinering och instrumentvård.
I utbildningen ingår även  D9-behörighet, smittskydd samt tillämpning av den lagstiftgning som reglerar djurens hälso- och sjukvård, djurskyddsbestämmelser och läkemedelshantering. När du är klar med din utbildning kommer du att ha en stor kunskapsbas och kunna arbeta som Djurvårdare på nivå 2.

Utbildningen kombinerar teori och praktik genom platsförlagd utbildning samt LIA (lärande i arbetslivet). Under LIA-perioderna får du vara ute och tillämpa teorin på djursjukhus och djurkliniker för att få en ökad förståelse, fördjupning och aktiv träning i ditt kommande yrke i den miljö där du sedan ska arbeta.

Utbildningen leder inte till legitimation.

Övning ger färdighet!
Vid vårt KTC (Kliniskt träningscentrum) får du under handledning träna på praktiska moment i en trygg, säker och realistisk miljö. Centret har lokaler som är anpassade för ändamålet med attrapper och simuleringar av verkliga patienter och situationer.

Det är på KTC som du får omsätta din teoretiska kunskap till praktisk fingerfärdighet, vilket ger en bra grund för LIA-kurserna och gör dig väl förberedd för arbetslivet.  

Viktig information kring LIA
LIA-platser är belägna i hela Sverige och du kan behöva genomföra din LIA på annan ort. Du får själv stå för eventuella extra kostnader för boende och resor som kan uppkomma i samband med LIA.

Förkunskap
Behörighet till yrkeshögskolan (Läs mer i Alvis)


Särskilda förkunskaper
Särskild behörighet krävs i form av följande kurser:

 • Djuren i naturbruket
 • Djurens biologi
 • Djurhållning

Om du saknar behörighet avseende gymnasiekurserna erbjuds möjligheten att läsa preparandutbildning för att få motsvarande kunskaper. Anmälan till preparandutbildning  PREPDVV21 finns på https://yhvgr.alvis.gotit.se/student/

Kurser

 • Introduktion för djurvårdare
 • Lärande i arbetslivet, LIA 1
 • Näringslära för djurvårdare
 • Examensarbete
 • Arbetsliv och kommunikation inom djursjukvården
 • Vårdhygien för djurvårdare
 • Lärande i arbetslivet, LIA2
 • Lärande i arbetslivet, LIA 3
 • Polikliniskt arbete för djurvårdare
 • Stationärvårdsarbete för djurvårdare
 • Djurkunskap och djursjukvård

Startdatum: 2021-01-18
Slutdatum: 2022-06-03

Kan jag få CSN?
Ja, du har rätt till studiestöd.

Hur ser arbetsmarknaden ut?
Det är branschen som har tagit initiativ till den här utbildningen för att det finns behov av den här kompetensen och vi ser arbetsmarknaden som god.

Kan man gå denna utbildning på distans?
Nej, undervisningen är helt förlagd i Skara, förutom LIA-perioderna som du kan göra på annan plats.

Kan man göra sin praktik var som helst i Sverige?
Ja. Vi uppmuntrar studenterna att söka praktik i hemtrakten.

Krav på praktikplats: Veterinärklinik eller Djursjukhus med minst fem anställda. Av dessa fem måste två vara veterinärer, och tre leg. djursjukskötare alternativt djurvårdare på utökad nivå.

Ulrika Münz

Utbildningsledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anita Hildensjö

Lärare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-08-01 10:12