Kvalificerad djurvårdare

En manlig och en kvinnlig djurvårdare undersöker en hund

Studieperiod

13 januari 2025 – 29 maj 2026

Studietakt och studieform

Heltid, platsbunden till Skara

Detta är utbildningen för dig som vill arbeta med djurägare och deras djur. Djurvårdare är ett omväxlande serviceyrke för dig som tycker om att arbeta i team med dina kollegor och brinner för omsorg och bemötande av människor och djur i olika situationer.

Om utbildningen

Vår utbildning kombinerar teori och praktik, där vi integrerar platsförlagd undervisning med LIA (Lärande i arbete). Viss del av utbildningstiden är lärarledd och övrig tid ägnas åt grupparbeten, egen träning och självstudier.

Kurserna ger dig fördjupade kunskaper om det friska djuret, om hur du vårdar sjuka djur och hur du förhindrar smittspridning inom djursjukvården. Du lär dig också om djurens beteende, näringslära, kundbemötande samt hållbarhet inom djursjukvården. LIA-perioderna skapar en trygghet i att utföra olika djurvårdande arbetsuppgifter som exempelvis röntgen, medicinering och instrumentvård.

Undervisningen fokuserar främst på djursjukvårdens vanligaste patienter hund, katt och häst.

Vad kan jag jobba som?

När du är klar med din utbildning kommer du att ha en stor kunskapsbas för att kunna arbeta som Djurvårdare nivå 2 vid djursjukhus eller djurklinik. 

Djurvårdare är ej ett legitimationsyrke.

 

Utbildningsinnehåll

Kurser

 • Det friska djuret
 • Vårdhygien för djurvårdare
 • Diagnostiska metoder för djurvårdare
 • Djurvård och kommunikation inom djursjukvården
 • Djurvård och kommunikation inom djursjukvården- fördjupning
 • Foderrådgivning, försäljning och service
 • Hållbarhet inom djursjukvården
 • LIA 1  
 • LIA 2  
 • Examensarbete

LIA – lärande i arbete

Under LIA-perioderna får du vara ute och tillämpa teorin på djursjukhus och djurkliniker för att få en ökad förståelse, fördjupning och aktiv träning i ditt kommande yrke i den miljö där du sedan ska arbeta.

LIA-platser är belägna i hela Sverige och du kan behöva genomföra din LIA på annan ort. Du får själv stå för eventuella extra kostnader för boende och resor som kan uppkomma i samband med LIA.


Behörighet

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten innebär att du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Särskild behörighet krävs i form av följande kurser:

 • Biologi 1
 • Djurens biologi
 • Engelska 6

Samt yrkeserfarenhet (6 månader, heltid) inom yrke relaterat till service och kundbemötande, exempelvis undersköterska, inom hotell och restaurang, försäljning eller kundtjänst. 

Reell kompetens

Om du saknar en viss del av behörigheten, men anser att du har motsvarande kunskaper genom arbete eller annan utbildning så kan du söka på reell kompetens.


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Ulrika Münz

Utbildningsledare

Telefonnummer

Emelie Larsson

Lärare

Telefonnummer

Vid frågor om Djurens biologi

Evelina Låås

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer