Anläggningspaket

Händer jobbar med stensättning på mark

Utbildningen innehåller följande kursmoduler:

  • Underhåll och reparation av markbeläggningar, 4517
  • Justering av dagvattenbrunnar, 4518
  • Justering av kant och murstenar (utom modul)

Målet med kursen är att du skall få den teoretiska grunden för dessa moduler i YB1. För ett komplett godkännande av modulerna krävs att du under en längre period kan påvisa ett yrkesmässigt handlag i varje modul, vilket inte hinns med i denna kortkurs.

Vi berör som sagt främst de teoretiska delarna inom de moduler som ingår i kursen, vilket innebär att de flesta praktiska momenten som krävs för ett yrkesbevis behöver utföras i ditt dagliga arbete på din arbetsplats. Tillsammans ger det dig möjlighet att få ett godkänt resultat i respektive modul.

4517 - Fördjupad kunskap om kontinuerligt underhåll, sättningsskador och omläggning i olika typer av markbeläggning. Du kan självständigt välja rätt metod och utrustning för uppgiften och arbeta på ett korrekt och säkert sätt.

4518 - Grundläggande kunskap om justering av dagvattenbrunn och kan med visst stöd delta aktivt vid justering. Samt justera kant och mursten.

Praktisk information

Studiematerial till kursen erhålles både som häften och digitalt material. Du behöver arbetskläder och skyddsutrustning (skor med stålhätta och arbetshandskar). Mellanmål och lunch för dagen medtages. Kyl och mikro finns för förvaring och uppvärmning av lunch.

Kostnad för kursen

Du måste vara anställd eller driva eget företag för att kunna köpa denna kurs. Kostnad 7 495 kr plus moms per kursdeltagare.

Utbildningsstart

Kursen startas efter avrop från kund (minimum 6 deltagare). Mer information om tider ges vid bokningsbekräftelse.

Utbildningsupplägg

3 dagar, 18 timmar.

Utbildningsplats

Stadsnära naturbruk Angereds Gård, Gunnilse, Göteborg

Tony Johansson

Gymnasielärare/Yrkesbedömare

Telefonnummer