Plantering och skötsel

Utbildningen innehåller följande kursmoduler:

  • Plantering och skötsel av träd, 4502
  • Plantering och skötsel av perenner och buskar, 4503
  • Plantering och skötsel avutplanteringsväxter, 4504

Målet med kursen är att du skall få den teoretiska grunden för dessa moduler i YB1. För ett komplett godkännande av modulerna krävs att du under en längre period kan påvisa ett yrkesmässigt handlag i varje modul, vilket inte hinns med i denna kortkurs.

Vi berör främst de teoretiska delarna inom de moduler som ingår i kursen, vilket innebär att de flesta praktiska momenten som krävs för ett yrkesbevis behöver utföras i ditt dagliga arbete på din arbetsplats. Tillsammans ger det dig möjlighet att få ett godkänt resultat i respektive modul.

4502 - Fördjupad kunskap om förutsättningar och placering vid utplantering av träd. Du tillämpar rätt tillvägagångssätt i trädplanteringskedjan och ansvarar för planering-placering-frakt-plantering-etablering. Vidare kan du redogöra för trädets skötselbehov, på kort och på lång sikt.

4503 - Utifrån ritning förbereda växtbädd och utföra prydnadsplantering. Du kan självständigt skapa goda förutsättningar för planteringen, vid etableringstid och för fortlevnad. Vidare kan du redogöra för framtida skötselbehov och utföra skötsel på ett korrekt sätt.

4504 - Utifrån ritning planera och utföra prydnadsplantering i kruka/urna. Du kan självständigt skapa goda förutsättningar för planteringen, vid etableringstid och för fortlevnad. Vidare kan du redogöra för framtida skötselbehov och utföra skötsel på ett korrekt sätt.

Praktisk information

Studiematerial till kursen erhålles både som häften och digitalt material. Du behöver arbetskläder och skyddsutrustning (skor med stålhätta och arbetshandskar). Mellanmål och lunch för dagen medtages. Kyl och mikro finns för förvaring och uppvärmning av lunch.

Kostnad för kursen

Du måste vara anställd eller driva eget företag för att kunna köpa denna kurs. Kostnad 9 495 kr plus moms per kursdeltagare.

Utbildningsstart

Kursen startas efter avrop från kund (minimum 6 deltagare). Mer information om tider ges vid bokningsbekräftelse.

Utbildningsupplägg

5 dagar, 30 timmar.

Utbildningsplats

Stadsnära naturbruk Angereds Gård, Gunnilse, Göteborg

Tony Johansson

Gymnasielärare/Yrkesbedömare

Telefonnummer