Mark och växtnäring

Gödsel i en skottkärra, en spade i jorden och stolpar som håller upp ett träd

Utbildningen innehåller följande kursmoduler:

  • Jordegenskaper, 4461
  • Växtbädd, 4464
  • Växtnäring, 4465
  • Botanik, 4460

Målet med kursen är att du skall få den teoretiska grunden för dessa moduler i YB1. För ett komplett godkännande av modulerna krävs att du under en längre period kan påvisa ett yrkesmässigt handlag i varje modul, vilket inte hinns med i denna kortkurs.

Vi berör främst de teoretiska delarna inom de moduler som ingår i kursen, vilket innebär att de flesta praktiska momenten som krävs för ett yrkesbevis behöver utföras i ditt dagliga arbete på din arbetsplats. Tillsammans ger det dig möjlighet att få ett godkänt resultat i respektive modul.

4465 - Fördjupade kunskaper om växtens vattenbalans, näringsupptag och andra faktorer som styr och påverkar processen. Du skall kunna förklara makronäringsämnen, pH-värde och kalkning samt deras betydelse för växten. Vidare kan du redogöra för skillnaden mellan organiska och oorganiska gödselmedel och dess påverkan på miljön.

4461 - Begreppen jordart och jordmån; egenskaper och påverkansfaktorer. Du skall kunna förklara vad mineraljord respektive humusjord är, samt hur jordpackning uppstår och kan förebyggas/åtgärdas. Vidare exempel på olika jordförbättringsmetoder mm.

4464 - Växtbädd och växtplatsens betydelse för växtens etablering och fortlevnad.

4460 - Begreppen fotosyntes, cellandning och morfologi. Du skall kunna redogöra för faktorer som styr vattenbalans och växtnäringsupptagning.

Praktisk information

Studiematerial till kursen erhålles både som häften och digitalt material. Du behöver arbetskläder och skyddsutrustning (skor med stålhätta och arbetshandskar). Mellanmål och lunch för dagen medtages. Kyl och mikro finns för förvaring och uppvärmning av lunch.

Kostnad för kursen

Du måste vara anställd eller driva eget företag för att kunna köpa denna kurs. Kostnad 7 495 kr plus moms per kursdeltagare.

Utbildningsstart

Kursen startas efter avrop från kund (minimum 6 deltagare). Mer information om tider ges vid bokningsbekräftelse.

Utbildningsupplägg

5 dagar, 30 timmar.

Utbildningsplats

Stadsnära naturbruk Angereds Gård, Gunnilse, Göteborg

Tony Johansson

Gymnasielärare/Yrkesbedömare

Telefonnummer