Skötsel av naturmarker

Man slår gräset med en lie

Utbildningen innehåller följande kursmoduler:

  • Skötsel av naturmarker, 4463
  • Arbete med lie, 4512

Målet med kursen är att du skall få den teoretiska grunden för dessa moduler i YB1. För ett komplett godkännande av modulerna krävs att du under en längre period kan påvisa ett yrkesmässigt handlag i varje modul, vilket inte hinns medi denna kortkurs.

Vi berör främst de teoretiska delarna inom de moduler som ingår i kursen, vilket innebär att de flesta praktiska momenten som krävs för ett yrkesbevis behöver utföras i ditt dagliga arbete på din arbetsplats. Tillsammans ger det dig möjlighet att få ett godkänt resultat i respektive modul.

4463 - Kunskaper gällande naturmarkens värde i stadsmiljöer ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Du kan utföra tillsyn och allmän skötsel av naturmark, samt utifrån förvaltningsplan utföra underhåll.

4512 - Självständigt slå högvuxet gräs eller äng med lie. Du kan göra riskanalys inför och arbeta utifrån gällande säkerhetskrav för förare, omgivning och tredje man. Vidare kan du hantera avklippt gräs och utföra daglig tillsyn och skötsel av lie.

Praktisk information

Studiematerial till kursen erhålles både som häften och digitalt material. Du behöver arbetskläder och skyddsutrustning (skor med stålhätta och arbetshandskar). Mellanmål och lunch för dagen medtages. Kyl och mikro finns för förvaring och uppvärmning av lunch.

Kostnad för kursen

Du måste vara anställd eller driva eget företag för att kunna köpa denna kurs. Kostnad 5 995 kr plus moms per kursdeltagare.

Utbildningsstart

Kursen startas efter avrop från kund (minimum 6 deltagare). Mer information om tider ges vid bokningsbekräftelse.

Utbildningsupplägg

3 dagar (2+1 dag), 18 timmar.

Utbildningsplats

Stadsnära naturbruk Angereds Gård, Gunnilse, Göteborg

Tony Johansson

Gymnasielärare/Yrkesbedömare

Telefonnummer