Avspänning utomhus

Huvudresultatet visade en miljöeffekt på den riktade uppmärksamheten till förmån för naturmiljön. Ingen liknande miljöpåverkan på de fysiologiska måtten kunde ses.

Titel

The Influence of the Environment on Directed Attention, Blood Pressure and Heart Rate—An Experimental Study Using a Relaxation Intervention

Författare

Eva Sahlin, Agneta Lindegård och Emina Hadžibajramović, Institutet för stressmedicin Göteborg, Patrik Grahn, SLU, Josefa Vega Matuszczyk J, Högskolan Väst och Gunnar Ahlborg Jr, Institutet för stressmedicin Göteborg.

Bakgrund

Uppmärksamhet är en grundläggande kognitiv funktion som krävs i de flesta dagliga aktiviteter. Gynnsamma effekter på kognitiva förmågor efter natur­exponering har rapporterats från forskningen.

Syfte

Syftet med studien var att undersöka om avspänning inomhus och i naturen på olika sätt påverkade den riktade uppmärksamheten samt blodtryck och hjärtfrekvens.

Metod

Femtioen deltagare (39 kvinnor) mättes med avseende på riktad uppmärk­samhet med Necker Cube Pattern Control Test före och efter ett 30 minuter långt guidat progressivt avspänningspass utomhus i naturen och inomhus. Systoliskt och diastoliskt blodtryck och hjärtfrekvens mättes före och efter avspänningen. Deltagarnas miljö­pre­ferens undersöktes.

Resultat

Huvudresultatet visade en miljöeffekt på den riktade uppmärksamheten till förmån för naturmiljön. Ingen liknande miljöpåverkan på de fysiologiska måtten kunde ses.

Slutsats

Resultaten tyder på att avspänning i naturmiljöer har en positiv effekt på den riktade uppmärksamheten och att avspänning utomhus i natur kan vara ett effektivt inslag i förebyggande och rehabiliterande insatser vid stressrelaterade symptom.

Publicerat

Landscape Research, 2014