Remissinnehåll

Blankett

Remissblankett för utskrift

Remissinnehåll

Remissen bör innehålla uppgifter enligt nedan ;

 • Foto
 • Anamnes/allmänstatus:
  Yrke 
  Rökning
  Rörlighet (gångare?)
  Övriga sjukdomar (t.ex diabetes, hjärt/kärlsjukdom, cancersjukdom, njursjukdom).
  Tidigare trombos, tidigare kärlkirurgisk åtgärd.
  Smärta, smärtlindring 
  Aktuell medicinering, ev. immunsuppression.
  Aktuell lokalbehandling. Ev. sårodlingsresultat.
  Förstagångssår? Sårduration.
  Förmåga till medverkan, smärta och eventuell sensibilitetsnedsättning.
   
 • Sårstatus/inspektion av sår:
  Lokalisation, sårutseende (storlek, nekroser, sekretion, infektionstecken.
  Utseende omgivande hud (temp, färg, behåring, kapillär återfyllnad, eksem och pigmentering
   
 • Kärl
  Palpabla pulsar (fot, knäveck). Ankel/armtrycksindex. Handdopplerundersökning: arteriell blodtrycksmätning Venös kärlundersökning med hjälp av handdoppler. 
 • Preliminär bedömning/diagnos och frågeställning

 

Kvalitetssäkrat 240528 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi
Sårcentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde.