Remiss till diabetesfotteamet

Diabetesfotteamet består av diabetessjuksköterska, diabetolog, fotterapeut, hudläkare, infektionsläkare, kärlkirurg och ortopedingenjör.

Remiss till diabetesfotteamet sker i följande fall

  • Diabetiker med fotsår som inte visar klar förbättring på en vecka eller som inte har läkt på sex veckor.

Remiss till diabetesfotteamet skrivs av läkare, fotterapeut eller sjuksköterska.

Vilka uppgifter skall remissen innehålla? 

Skickas till:
Hudmottagningen Skaraborgs Sjukhus Skövde, 54185 Skövde