SAMSA - samordnad vård- och omsorgsplanering

SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård och kommuner i Västra Götalandsregionen. Tjänsten omfattar både omsorgsperspektivet samt betalningsperspektivet. Användares enhet utanför Västra Götalandsregionen behöver åtkomst till Västra Götalandsregionen via Sjunet alternativ via Kommunikationstorget, Telia (sistnämnda gäller enbart kommun).

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29