Närområdesplan

Vårdenheterna inom Vårdval Vårdcentral har ett gemensamt närområdesansvar för invånarna i närområdet. Med närområde avses den kommun eller stadsdel där vårdenheten är lokaliserad. En gemensam närområdesplan ska upprättas där ansvarsfördelningen mellan vårdenheterna för gemensamma åtaganden framgår tydligt. En kontaktperson för närområdesplanen ska utses. Närområdesplanen och ”Överenskommelse om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården” som finns nedan, ska skrivas under och skickas in till Västra Götalandsregionen.

Närområdesplan 2018

Överenskommelse om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården 2018

Underskrivna dokument skickas till:
Hälso-och sjukvårdsnämnderna Registrator Regionens Hus Lillhagsparken 5 405 44 Göteborg

Vid förändringar i närområdesplan

Vid förändringar närområdesplanen görs det i dokumentet nedan: 

Förändringar och tillägg Närområdesplan 2017 - 2018
Dokument ska skickas till din kontaktperson.

Kontaktpersoner

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd:
Maria Emanuelsson, E-postadress
Karin Overgaard, E-postadress

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Per-Olof Olofsson, E-postadress

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden: 
Anna Persson, E-postadress

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Eva Källén, E-postadress

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Anna Aronsson, E-postadress

 

 

Senast uppdaterad: 2018-01-16 13:40