Fortbildning för specialistläkare

I samråd med sektorsråd psykiatri erbjuds regionens psykiatriker fortlöpande kompetensutveckling inom olika diagnos- och kompetensområden.

Fortbildningsdagar och kurser arrangerade av Utbildnings- och fortbildningskansliet för läkare inom psykiatrin i VGR (benämt regionalt METIS-kansli).

Nedanstående fortbildningsdagar och kurser ansöks via Regionkalendern

11
apr
09
maj

Trauma - fortbildningsdag

Starttid:
16
maj

Juridik - fortbildningsdag

Starttid:
29
aug

Personlighetssyndrom - fortbildningsdag

Starttid:
05
sep
07
nov

Förstämningssyndrom - fortbildningsdag

Starttid:
12
dec

Autism - fortbildningsdag

Starttid:

Regionalt METIS kansli VGR:

Funktionsbrevlåda: E-postadress

Pethra Zollfrank

Regionutvecklare
E-post

Denada Aiff

Medicinsk rådgivare/Regional studierektor
E-post
Senast uppdaterad: 2018-02-07 08:16