Naturbetesdrift

Studieperiod

Utbildningen har för närvärande ingen planerad start

Studietakt och studieform

75 %, semidistans med platsträffar på Angereds gård

Är du intresserad av betesdjur och vill du arbeta med landskapsvård i exempelvis tätortsnära miljöer? I utbildningen Naturbetesdrift ges du både teoretisk och praktisk kunskap i en unik kombination av djurskötsel och landskapsvård i naturbetesmark.

Om utbildningen

Det finns idag markområden kring våra städer och större tätorter som utgörs av mindre skiften och naturmarker som av odlingstekniska skäl växer igen. Det är ytor som kan tas tillvara inom lantbruket genom naturbete och även en möjlighet att öka lokal livsmedelsproduktion.

Utbildningen Naturbetesdrift ger dig de grundkunskaper som krävs inom traditionell lantbrukssektor. Du lär dig skötsel av olika betesdjur, primärt nöt och får, att producera grovfoder av rätt kvalitet för betesdjuren och naturbetesmarkernas bevarande. Du lär dig hantera för området nödvändiga maskiner och redskap. Utbildningen utgår från det stadsnära perspektivet och att ta tillvara betesdjurs förmåga att hålla kulturlandskap inbjudande och tillgängliga. Du ges även möjlighet att skriva prov och köra upp för Motorsågskörkort och Röjsågskörkort.

Vad kan jag jobba som?

Arbetstillfällen finns som djurskötare inom vår traditionella lantbrukssektor. Men även en ny typ av yrke där du arbetar med egna betesdjur och hjälper kommuner och andra aktörer som äger naturmarksområden som behövs hävdas och hållas tillgängliga. Entreprenörskapskursen som ingår i utbildningen ger grunden för att fokuseras mot detta område.

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 75% studietakt med platsbunden undervisning tre dagar i veckan på vår anläggning Angereds gård utanför Göteborg. Ungefär var fjärde vecka är helt på distans. Utbildningen omfattar 600 poäng och 15% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL, praktik).

Platsbundna studier

Som student kommer du att vara på skolan ca 3 dagar i veckan och förutom de teoretiska utbildningsmomenten även delta i arbete skötsel och underhåll av djuren på gården. Samt även i arbetet med naturbetesmarkerna runt Lärjeåns dalgång som delvis rinner genom gårdens ägor. Den praktiska undervisningen sker på vår skolanläggning på Angereds gård i Göteborg.

Digital utbildningsplattform

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen består av minst 15% APL, arbetsplatsförlagt lärande, vilket motsvarar 25 heldagar. Den gör du på en arbetsplats inom relevant ämnesområde exempelvis traditionell lantbruksverksamhet och naturvårdsföretag. Se din APL som ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.


Utbildningsinnehåll

Kurser – 600 poäng (40 veckor)


Behörighet

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Jan Anderson

Yrkeslärare

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer