Naturbruksskolan Svenljunga

Översiktsvy över Naturbruksskolan Svenljunga

På gränsen mellan Svenljungas samhälle och den omgivande naturen ligger naturbruksskolan Svenljunga – ett centrum för skogsutbildningar.

Skolan har stora arealer med skog och sjöar, en stor modern maskinpark och vilthägn för jakt med en anläggning för tillvaratagande av vilt.

Här bedrivs gymnasie- yrkesvux och yh-utbildning i nära samverkan med forskning och utveckling.