Kontakt

Här finns vi

Väverigatan 13
415 11 Göteborg
Tfn: 010-441 43 44
E-post: svk@vgregion.se

Vi tar emot bokade besök måndag-fredag, kl. 9-16.

Administration

Sara Roberts

Enhetschef

Telefonnummer

Sandra Axell

Assistent

Telefonnummer

Arkeologisk konservering

Andreas Berndt

Arkeologisk konservator

Telefonnummer

Inger Nyström Godfrey

Arkeologisk konservator

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 33

Jennie Karlsson

Arkeologisk konservator

Telefonnummer

Madelene Skogbert

Arkeologisk konservator

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 31

Glas- och porslinskonservering

Charlotta Müller Wahlgren

Glas- och porslinskonservator

Telefonnummer

Charlotte Rudbeck

Sten-, glas- och porslinskonservator

Telefonnummer

Metallkonservering, kulturhistorisk

Carl Brädde

Metallkonservator

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 32

Lina Hedberg

Metallkonservator

Paula Pantolin

Silversmed

Konservering, moderna material

Lee Andersson

Konservator, moderna material

Målerikonservering

Ann-Marie Mild

Målerikonservator

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 40

David Edvardsson

Målerikonservator

Frida Hult Reineholm

Målerikonservator

Kajsa Nyström Rudling

Kyrkodokumentation/målerikonservator

Martina Petersson

Målerikonservator, tjänstledig

Telefonnummer

Papperskonservering

Klara Magnusson

Papperskonservator

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 39

Stenkonservering

Carin Pettersson

Stenkonservator

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 42

Charlotte Rudbeck

Sten-, glas- och porslinskonservator

Telefonnummer

Textilkonservering

Anne Marie Ryding

Textilkonservator

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 38

Louise Franzén

Textilkonservator

Telefonnummer

Tanja Malmgren

Textilkonservator

Telefonnummer

Träkonservering

Morgan Denlert

Träkonservator

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 30