Bevara och laga det ömtåliga – med glas- och porslinskonservering

En person med ljusblå handskar håller en skärva som försiktigt limmas fast mot ett stort fat.

En olycka händer så lätt! Har något glasföremål i magasinet gått sönder, ska kristallkronan rengöras eller behöver skulpturerna ses över inför en utställning?

Vare sig det är föremål av glas, porslin, keramik, betong eller gips som gått sönder eller behöver rengöras går det oftast att lösa. Finns alla delar kvar så kan lagningen bli näst intill osynlig. Även byggnadsrelaterade material som mosaiker, kakel och glasutsmyckningar går att restaurera.   

Välkommen att kontakta oss!

Charlotta Müller Wahlgren

Porslin-/glas-/metallkonservator

Telefonnummer

Charlotte Rudbeck

Sten-, glas- och porslinskonservator

Telefonnummer

När det kommer till skador som uppstått på glas, keramik, porslin och gips så handlar det ofta om föremål som har gått i kras. Våra konservatorer lagar föremål genom att sammanfoga delar och fylla ut sprickor. Ibland fattas det delar och då kan vi behöva tillverka nya att använda i restaureringen. 

I många fall är föremålen också mycket smutsiga. Glas, keramik och porslin är stabila material som inte påverkas kraftigt av omgivande miljö som fukt, de är även lättare att rengöra. Gipser däremot är hygroskopiska och drar åt sig fukt, ytan är porös och oregelbunden varför även smuts har lätt att fästa.

Kontakta oss om du behöver hjälp med: 

  • Lagning av skador och rengöring av föremål av glas, keramik och porslin.
  • Återskapande av skadade eller förlorade delar efter förlaga.
  • Inventering av föremål bevarade i magasin med skadebedömning och planering av åtgärder.
  • Översyn av föremål som ska ställas ut.
  • Rengöring och lagning av offentlig konst samt arkitekturbundna detaljer i kulturhistoriska byggnader.
Flikar i ett dokumentarkiv

Projekt

Här kan du läsa mer om våra projekt.