Masterna på Masthuggstorget

Toppen på masterna på Masthuggstorget sticker upp ovanför en byggnadsställning.

Under sommaren 2022 har konservatorer från Studio västsvensk konservering arbetat med de majestätiska masterna på Masthuggstorget i Göteborg. En riktig utmaning på höjden.

Konstverket

Masterna är ett konstverk och minnesmärke över masthandeln och de masthuggare som jobbade på platsen under en period av 200 år. De är skapade och huggna av Erling Torkelsen. Verket stod klart 1971 och utgörs av sju pelare som är mellan 12 och 14 meter höga.

Masterna är tillverkade av 4-tums furuplank som är sammanfogade till ihåliga master. De är monterade på stålrör med kransar från det nergrävda betongfundamentet. Högst upp är de skodda med plåt. Furun är behandlad med trätjära i flera omgångar, senast 2003.

Skador

När konservatorerna gjorde en genomgång av masterna kunde de se att det fanns flera olika skador på konstverket. Exempelvis var träet rötskadat på fem, sex ställen och en del ytor var också eroderade. En bidragande orsak är återkommande klottersanering med högtryckstvätt.

Ytbehandlingen av trätjära har delvis regnat och slitits bort, där det varit som mest utsatt. Också solen har gjort sitt till – där den legat på har trätjära som legat i tjocka lager ”kokat” och brutits upp i kak- eller droppliknande öar. Dessutom fanns partier där det växte rikligt med  gröna alger, lav och mossa.

Längst ner på masterna fanns också häftklamrar från affischering.

Ställningsbygge och tvätt

Det första steget blev att bygga ställningar med väderskydd för att konservatorerna skulle kunna nå alla ytor. Ställningsbygget utfördes av CC-Entreprenad. Nästa steg var att väta ytorna med ättika för att ta död på alger. Därefter skrubbades masterna med rotborste och tvättades med såpvatten. Såpvattnet neutraliserar och avlägsnar annan smuts än behandlingen med ättika.

Skadat trä ersätts

Där träet var rötskadat sågades och frästes skadat trä bort och ersattes med nytt trä. Alla ytor borstades och skrapades med nylon- och metallborstar av olika slag för att få bort smuts och lösa rester av tjära.

Konservatorerna har också tagit bort häftklamrar och annan metall, liksom rester av klotter och affischer.

Slutfinish

Till sist behandlades träet med ett medel mot alger, svamp och trägnagande insekter. Sedan grundströks masterna med båtsmörja. Därefter gjordes tre slutstrykningar med ökad koncentration av trätjära. På så vis tränger tjäran lättare in i träet. Regnskydden i masternas toppar justerades också och målades. Till sist färgsattes masternas inhuggna informationstext enligt ursprunglig kulör.