Kyrkligt kulturarv

I en kyrksal står en konservator med vita bomullshandskar böjd över en bärbar dator.

Behöver er församling hjälp med att digitalisera inventarieförteckningarna? Vill ni upprätta en vård- och underhållsplan? Eller är det dags för konservering av textilierna?

Vi på Studio Västsvensk Konservering har lång erfarenhet av att arbeta med kyrkliga föremål och den handläggning som krävs för att få tillstånd till att utföra konserverings- eller restaureringsåtgärder på inventarier, byggnader eller kyrkogård. Ni kan vända er till oss för kostnadsfritt råd och stöd kring kyrkoantikvariska frågor.

Vi kan också skräddarsy kurser, föreläsningar och workshops om praktiska åtgärder eller långsiktiga strategier kring vård och förvaltning av kulturhistoriska föremål och samlingar.

Välkommen att kontakta oss!

Carin Pettersson

Stenkonservator

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 42

Kyrkans kulturarv är lagskyddat enligt Kulturmiljölagens 3:e och 4:e kapitel i det fall kyrkobyggnaden och begravningsplatsen är uppförda före år 1940. Det går att söka bidrag, Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, för att göra inventeringar, upprätta vård- och underhållsplaner och åtgärdsprogram samt för konservering och restaurering. Riksantikvarieämbetet har upprättat en handbok för beställning och utförande av konservering av kyrkliga kulturminnen, du hittar den genom att klicka här.

Digitalisering av inventarieförteckning i SACER
En uppdaterad inventarieförteckning är a och o. Om den är digital är den lätt att uppdatera och bilder kan kopplas till varje föremål, något som underlättar vid exempelvis stöldanmälan eller om ett föremål skadas. Vi på SVK erbjuder hjälp till församlingar att upprätta, och kvalitetssäkra inventarieförteckningar i det digitala verktyget Sacer, till exempel i samband med en vård- och underhållsplan, eller som ett enskilt moment innan.

Vård- och underhållsplan
En vård- och underhållsplan (VoU) syftar till att bevara viktiga kulturhistoriska värden och ge en god översikt över en samlings skick. Den innehåller en utförlig dokumentation över eventuella skador samt rekommendationer för åtgärder i relation till en tidsplan. Detta underlättar för planering av underhåll och långsiktig förvaltning. För att möjliggöra arbetet krävs en aktuell inventarieförteckning, gärna digitaliserad i SACER.

Åtgärdsprogram inför konservering
Ett åtgärdsprogram används som underlag för tillståndsansökan hos Länsstyrelsen och ansökan om Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, hos stiftet. Åtgärdsprogrammet redogör för vilka material och metoder som konserveringen ska utföras med samt när den bör göras.

Specialanpassade förvaringslösningar
När kyrkans ägodelar förvaras på ett genomtänkt sätt undviks framtida skador som kan bli kostsamma. Varje kyrka har sina specifika behov och förutsättningar när det gäller förvaring av värdefulla inventarier som silver, textilier och böcker. SVK upprättar individuella och måttanpassade förvaringslösningar utifrån behov och samarbetar med ett nätverk av snickare och andra hantverkare.

Skötselavtal för kyrkliga inventarier
Regelbundet underhåll och dagligvård av inventarier är avgörande för föremålens generella tillstånd och livslängd. SVK hjälper er att sätta upp rutiner kring, eller utföra, återkommande praktiska göromål som till exempel rengöring av brukstextilier och putsning av silver.

Kontakta oss om du behöver hjälp med:

  • Digitalisering av inventarieförteckning i SACER
  • Åtgärdsprogram inför konservering
  • Framtagning av vård- och underhållsplan
  • Specialanpassade förvaringslösningar
  • Konservering av gravstenar
  • Skötselavtal för kyrkliga inventarier
Flikar i ett dokumentarkiv

Projekt

Här kan du läsa mer om våra projekt.