Om SVK

SVK är Sveriges största konservatorsateljé med 20 specialistkonservatorer och 2 000 kvadratmeter ateljéer med omfattande specialutrustning. Vi erbjuder en lång rad tjänster av olika slag inom bevarandeområdet. Här ryms bland annat preventiva åtgärder, som inventeringar, vårdplaner, katastrofberedskap och utbildning, samt konservering av alla typer av kulturhistoriska föremål, samlingar, byggnader och miljöer.

Studio Västsvensk Konservering har sedan 1984 arbetat med konservering och hållbara strategier för långsiktigt bevarande och förvaltande av kulturhistoriska föremål, byggnader och miljöer. SVK startade som en stiftelse med utgångspunkt i Göteborg stads museer och länsmuseerna i Västsverige. Sedan regionbildningen har SVK varit del av Västra Götalandsregionen och ingår nu i Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen.

Det här erbjuder vi

I dag erbjuder SVK tjänster inom konservering och samlingsförvaltning till en bred kundkrets. Det övergripande syftet är att ge möjlighet att bruka, förmedla, forska, analysera, tolka, beskriva och förvalta desamma samt erbjuda kompetensuppbyggnad och kompetensförsörjning för kulturarvsbranschen.

Specialistkonservatorer inom samtliga kulturhistoriska fält
SVK har 22 anställda, varav 20 är konservatorer inom samtliga specialiseringar inom det kulturhistoriska fältet; måleri, trä, möbler, papper, böcker, textil, sten, keramik, glas, metall och arkeologiska material. Verksamheten har också ett stort nätverk av partners och underleverantörer inom olika hantverk, bland annat metallhantverkare, möbelsnickare, förgyllning och textil, samt kollegor och expertinstanser nationellt och internationellt.

Våra konservatorer övervakar och gör kontroller i samband med stora projekt som till exempel Västlänken och magasinsprojekt för att upptäcka damm, mögel och brandskadat material etcetera. Vi har förmågan att hantera komplexa objekt inom en och samma verksamhet – många olika materialkompetenser kan samarbeta om ett och samma projekt.

Unika lokaler med omfattande teknisk utrustning
Under SVK:s tak ryms 2 000 kvadratmeter specialinredda ateljéer med omfattande specialutrustning för konservering, restaurering och dokumentation. Detta gör att det finns resurser att ta hand om väldigt stora föremål och väldigt stora samlingar. Lokalerna är flexibla och kan anpassas även för till exempel sanering av mögel- eller vattenskadat material.

Här finns också analysmöjligheter genom kemilaboratorium, analyslaboratorium, röntgen och specialutrustad fotoateljé. Kylrum och frysrum finns för förvaring av känsligt material inför konservering, samt för skadedjursbekämpning. Ett referensbibliotek med 2 500 titlar med litteratur inom konserveringsområdet och angränsande discipliner finns också.

Garanter för vår kompetens

 • Våra konservatorer har dokumenterad kompetens och erfarenhet. För att säkra en god kvalitetsnivå på utförandet av konserveringsåtgärder har SVK:s konservatorer alltid dokumenterad svensk eller utländsk examen i konservering från universitet.
 • Med en stor bredd inom verksamheten, kompletterar konservatorerna varandra och kan gå in i varandras projekt vid behov. Det finns även kapacitet att ta in extra personal vid större projekt samt att samarbeta med andra institutioner. För särskilda uppdrag kan vi ta in underkonsulter, det kan gälla svets, smide, metallgjutning, formbygge inför montering och utställning samt större förgyllningsmoment.
 • Vi har ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete.
 • Vi följer ICOM:s etiska riktlinjer.
  SVK är institutionell medlem i ICOM (International Council of Museums) och åtar sig därigenom att följa ICOMs etiska regler, vilket säkrar kvalitet i många delar av det kulturvårdande arbetet. Samtliga konservatorer på SVK har genomgått utbildning i ICOM:s etiska regler.
 • SVK är även institutionell medlem i ICOMOS (International council on Monuments and Sites), IIC (International Institute of Conservation of Historic and Artistic Works), Nordiska Konservatorsförbundet – svenska sektionen samt Svenska föreningen för textilkonservering, SFT.
 • Flertalet konservatorer är medlemmar i Nordiska konservatorsförbundet, respektive Svenska föreningen för textilkonservering.

År 2023 hade även delar av SVK:s personal dessutom förtroendeposter enligt nedan:

 • REALIA, Nordiska konservatorförbundets tidskrift, Redaktör, Carl Brädde
 • SFT, Svenska föreningen för textilkonservering, styrelseledamot Anne-Marie Ryding och vice ordförande Louise Franzén.
 • Programråd för masterutbildningar i konservering respektive arkeologi vid Göteborgs universitet, Sara Roberts.

Exempel på uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare är bland annat kommunala, regionala och privata förvaltare och bolag, museer, auktionsverk, byggföretag- och entreprenörer, fastighetsförvaltare, kyrkliga samfund (bland andra Svenska kyrkan) och försäkringsbolag. Vi utför även uppdragsarkeologi.