Bevara det förflutna: Professionell konservering av arkeologiska fynd

Ett mycket litet föremål av metall vilar på ett grått material. Ett par händer i ljusblå latexhandskar penslar försiktigt på föremålet.

Har du ett föremål som behöver rengöras eller vill du veta vad som döljer sig inuti en rostig klump eller det gamla skrinet? Kanske vill ni montera föremål inför en utställning på museet där du jobbar?

Oavsett om det rör sig om metall, glas, keramik, sten, trä, läder, textil eller ben i olika kombinationer så kan vi rengöra och stabilisera dina arkeologiska föremål. Vi röntgar ditt fynd för att se vad det är, hur det är gjort eller vad som kan finnas inuti.

Välkommen att kontakta oss!

Andreas Berndt

Arkeologisk konservator

Telefonnummer

Inger Nyström Godfrey

Arkeologisk konservator

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 33

Jennie Karlsson

Arkeologisk konservator

Telefonnummer

Madelene Skogbert

Arkeologisk konservator

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 31

En del av den arkeologiska konserveringen består i att på ett skonsamt sätt preparera fram fyndens originalytor och former, för att därmed bättre förstå föremålen. Man kan säga att den arkeologiska undersökningen fortsätter fast nu under mikroskopet. Detta ger information som kan hjälpa till att dels datera fyndet och kontexten, dels bättre förstå den tid och det samhälle där föremålen hörde hemma. En andra del är den rent konserverande delen, som handlar om att stabilisera, foga samman och torka på ett sätt som ger så små skador som möjligt och förlänger föremålets livslängd.

Kontakta oss om du behöver hjälp med: 

  • Konservering av alla typer av arkeologiska fynd, funna på land såväl som i vatten.
  • Röntgenanalys av föremål.
  • Inventering och skadebedömning av föremål bevarade i magasin.
  • Rådgivning till museum eller arkeologer.
  • Medverkan i fält.
  • Undersökande rengöring för att se vad det är för föremål. Kunden kan sedan välja om de vill gå vidare med konservering.
  • Omkonservering eller montering inför utställning.

Bland våra uppdragsgivare finns bland annat arkeologer, museer, hembygdsföreningar och i vissa fall privatpersoner.

Flikar i ett dokumentarkiv

Projekt

Här kan du läsa mer om våra projekt.