Dicksonska palatset snart redo för framtiden

Två personer står högt uppe under ett tak och arbetar. Den ena på en stege, den andra på en byggställning.

Sedan 2022 har konservatorer från Studio västsvensk konservering arbetat med flera delar av Dicksonska palatsets interiör i samband med en omfattande renovering. Snart är byggnaden färdig för en helt ny verksamhet som förhoppningsvis många göteborgare kommer kunna njuta av.

Dicksonska palatset byggdes åt köpmannen Oscar Dickson och hans familj och stod färdigt 1862. Området runt Heden i Göteborg var vid denna tid i stort sett obebyggt. Sedan 1973 är palatset ett byggnadsminne som idag ägs av Higab. År 2019 gjordes en förstudie för att ta reda på vad byggnaden skulle kunna användas till i framtiden. Förslaget blev restaurang- och konferensverksamhet samt en del kontorsutrymmen. För att kunna uppnå detta behövde palatset renoveras och upprustas, något som byggnadsbolaget F O Peterson fått i uppdrag att göra. Efter sommaren 2024 kommer palatset att vara redo för att ta emot besökare!

Många olika material – många olika specialister

Vi på Studio västsvensk konservering (SVK) har fått i uppdrag att se över de byggnadsminnesmärkta delarna i huset. De historiska interiörerna har påverkats av tidens tand och kräver varsamma åtgärder. Fast inredning som stuckaturtak, parkettgolv och ådringsmålade snickerier kräver kunskap om äldre tillverkningsmetoder och traditionella material. Andra känsliga föremål som våra konservatorer ser över är lösa inventarier som till exempel kristallkronor, gardiner och förgyllda speglar. I arbetet ingår att åtgärda eventuella skador och rengöra ytor, men också att med skyddsåtgärder försöka förhindra framtida slitage.

Originalytor

I den här typen av projekt vill man ofta att de så kallade originalytorna, alltså de ursprungliga ytorna, ska kunna bevaras och visas. Särskilt viktigt är det om de ytorna är konstnärligt och hantverksmässigt utförda. Konservatorns jobb är att försöka åstadkomma det på bästa möjliga sätt. Ofta är ytorna slitna, de kan ha utsatts för hårdhänt rengöring eller blivit övermålade och emellanåt har smuts fastnat i ytan. Konservatorerna har kunskap om hur färglager och material åldras, och de vet hur dessa interagerar. En del av slitaget sparas för att behålla en naturlig patina medan väldigt iögonfallande skador byggs upp till rätt nivå och målas eller poleras så at de passar ihop med omkringliggande ytor.

Dicksonska palatset – ett byggnadsminne

Oscar Dickson var vid byggnadens tillkomst en av de rikaste personerna i Sverige och palatset uppfördes i nyrenässansstil med tillhörande trädgård, stall och vagnsbod. År 1923 sålde familjen Dickson palatset till Maragaretaskolan som där började driva hushållsskola, restaurang och festvåning. 1968 såldes byggnaden återigen, denna gång till Göteborgs stad. 1973 byggnadsminnesförklarades Dicksonska Palatset.