Housekeeping

Ett par händer håller upp en bit av en ullmatta och lyser på den med en ficklampa. På mattan ligger också en liten kamera.

Förvaltar ni ett gammalt gods och behöver fräscha upp städkunskaperna? Vill ni vara säkra på att hålla de kulturhistoriska värdena i ursprungligt skick? Ni kanske behöver en kurs i säkerhetsfrågor eller städrutiner?

Vi utformar vård- och underhållsplaner och specialanpassar kurser efter olika behov och önskemål.  Våra experter har kunskap om klimatets inverkan på interiörer och föremål och kan både hjälpa till med klimatmätningar och hitta lösningar på problem som uppkommer av klimatet.

Välkommen att kontakta oss!

Anne Marie Ryding

Textilkonservator

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 38

Tanja Malmgren

Textilkonservator

Telefonnummer

Vad är Housekeeping?

Housekeeping innebär en helhetssyn på hur historiska hus, gods och gårdar med interiörer och samlingar bör skötas och vårdas. För känsliga miljöer är det helt avgörande att skaffa handlingsprogram och rutiner för att kunna bibehålla kulturhistoriska värden i ursprungligt skick. Det är även ett sätt att medvetet tänka i ekonomiska termer vad gäller bevarandefrågor. Fel metoder kan ge dyrbara skador, som inte alltid ens är möjliga att åtgärda. Studio Västsvensk Konservering har en mångårig erfarenhet av dessa frågor och kan bistå i allt från säkerhetsfrågor till kurser i städrutiner.

Kontakta oss om du behöver hjälp med: 

  • Städning och skötsel av föremål och kulturhistoriska miljöer
  • Förebyggande och bekämpande av insekter och skadedjur
  • Rådgivning om hur man skyddar inredning och inventarier
  • Fortbildning och kurser
  • Konservering och restaurering av föremål och miljöer
  • Förvaringsmöbler
  • Utställningsfrågor
Flikar i ett dokumentarkiv

Projekt

Här kan du läsa mer om våra projekt.