Kurser och utbildning

En samling färgglada mässhakar hänger på galgar. Längst fram syns en lila.

Vill du säkra livslängden hos dina föremål och minska risken för skador eller olyckor, lära dig mer om säker förvaring och hantering och hur du bäst skyddar och bevarar dina kulturhistoriska föremål, konst och skulpturer?

SVK erbjuder kurser, föreläsningar och workshops om praktiska åtgärder eller långsiktiga strategier kring förvaltning och vård av kulturhistoriska föremål och samlingar. De kan till exempel handla om:

  • Skötsel och vård av skulpturer, gravvårdar och andra föremål utomhus.
  • Konsthantering - förvaring, hantering och transport av konst.
  • Förvaltning av kulturhistoriska föremål och samlingar t.ex. museisamlingar, hembygdssamlingar eller arkiv.
  • Anpassning av klimat, temperatur och fuktighet i lokaler där man hänger konst eller förvarar föremål eller samlingar.

Oavsett vad det gäller kan vi utforma skräddarsydda kurser, på plats hos er eller här hos oss på SVK. Vi kan också ta in specialister av olika slag som stöd och expertis i extra komplexa frågor.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera just era behov!

Carin Pettersson

Stenkonservator

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 42
Flikar i ett dokumentarkiv

Projekt

Här kan du läsa mer om våra projekt.