Kulturfastigheter

I ett dekorerat trapphus, fyllt med byggnadsställningar står en person med bygghjälmen och texten "Konservator" tryckt på tröjryggen.

Har du glädjen att förvalta en gammal eller unik byggnad? Har du också sett värdet i att bevara och vårda dess originalytor men är osäker på vad och hur du ska göra? Behöver du hjälp med konservering till ett större restaureringsprojekt?

Vi har perspektiv och kunskap och erbjuder alltifrån besiktningar, analyser och framtagning av skötselplaner till konservering av arkitekturbundna detaljer. I stora och små restaureringsprojekt driver eller deltar vi ofta som entreprenör för att säkra originalytor, både för exteriör och interiöra miljöer.

I samband med stora stadsbyggnadsprojekt kan våra konservatorer arbeta tillsammans med exploatörer och projektörer, med övergripande strategier för ett långsiktigt bevarande av kulturhistoriska värden inom samhällsutvecklingen.

Välkommen att kontakta oss!

Morgan Denlert

Träkonservator

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 30

Besiktningar och analyser
Det kan vara svårt att hitta källan eller orsaken till exempelvis dålig lukt eller fuktskador. Vi kan göra genomgripande byggnadskontroller från grund till tak och analysera uppvärmningssystemets och den närliggande vegetationens effekter på byggnadens stängda utrymmen och material. Vi utför också besiktningar av känsliga ytor som anses som kulturhistoriska och oersättliga i samband med omfattande byggnadsprojekt där omgivningen kan komma att påverkas av exempelvis vibrationer.

Byggnadskonservering
Vi på SVK är vana att hantera många traditionella tekniker och kan stärka upp och kopiera unika byggnadsdelar eller färgskikt som gått förlorade. Skulpterade stenpartier eller bildhuggna träomfattningar kan återfå komplett form. Måleri på puts, duk eller trä kan behöva rengöras grundligt men ändå med stor försiktighet, då har vi skickligheten och kunskapen om hur det ska göras. Även förgyllda ytor kan konserveras med stor respekt för historiens vingslag.

Skötselplaner och -kontroller
Det engelska uttrycket Housekeeping innefattar ett systematiserat sätt att förhålla sig till städrutiner och att identifiera risker. Med utgångpunkt i miljöernas ömtålighet och bruksslitage skapar vi rutiner som säkrar ett långsiktigt bevarande. Vi åker ut till kyrkor och andra historiska miljöer med överenskommen regelbundenhet för att exempelvis övervaka hur städning påverkar olika material. 

Kontakta oss om du behöver hjälp med:

  • Besiktningar och analyser.
  • Strategier för långsiktigt bevarande.
  • Framtagning av förvaltning- och skötselplaner.
  • Konservering av arkitekturbundna detaljer av sten, metall och trä.
  • Konservering av stuckaturer och förgyllda eller bemålade ytor.
Flikar i ett dokumentarkiv

Projekt

Här kan du läsa mer om våra projekt.