Samlingsförvaltning

Ett metallföremål som är försett med en äldre handskriven lapp.

Behöver ni hjälp med att flytta en samling? Vill ni upprätta långsiktiga strategier för förvaring och klimat i magasinet? Eller har olyckan varit framme med skadade föremål som följd?

Oavsett om det gäller sanering, konservering eller råd kring förvaring och hantering så hjälper vi till. Vi arbetar med konst och kulturhistoriska föremål i alla material och erbjuder speciallösningar för samlingar i offentlig eller privat ägo.

Vi kan också skräddarsy kurser, föreläsningar och workshops om praktiska åtgärder eller långsiktiga strategier kring vård och förvaltning av kulturhistoriska föremål och samlingar.

Om läget är akut

Ibland händer det som inte får hända. Efter en brand eller översvämning krävs snabba insatser för att begränsa skadorna så mycket som möjligt. Kontakta oss så rycker våra experter ut och hjälper till med restvärderäddning och mögelsanering, samt brand- och vattensanering. Tänk på att hantera föremålen så lite som möjligt eftersom vissa material kan bli känsligare efter en vatten- eller brandskada. Självklart tar vi också hand om efterföljande konservering och restaurering.

Välkommen att kontakta oss!

Morgan Denlert

Träkonservator

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 30

Förebyggande strategier
Vi genomför övergripande inventeringar och detaljerade vård- och underhållsplaner som sedan ligger till grund för långsiktiga bevarandestrategier. Vi finns också där när det gäller att upprätta åtgärdsprogram som kan användas som underlag för att söka medel till konservering eller specialförvaring. Likaså kan vi hjälpa till med upphandlingsunderlag inför större konserverings- och restaureringsprojekt. Vi kan skräddarsy kurser i preventiv konservering och hjälpa till med riskanalyser och katastrofberedskap. Utöver det kan vi upprätta skötselavtal med årlig översyn av samlingarna och hjälpa er med att komma i gång med SAK, självskattningsverktyget för samlingar och samlingsstandarden SPECTRUM. Läs mer om dessa verktyg på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Magasinslokalen
Lika viktig som samlingen är den, eller de, lokaler som föremålen förvaras i. Vi kan bistå med kontroll av förhållandena i lokalerna genom att se över säkerheten, göra klimatmätningar och ge rekommendationer för planering av magasins- och förvaringslokaler. Med vår hjälp kan du upprätta en skräddarsydd förvaringslösning för såväl enskilda föremål som samlingar.

Flytt av känsliga föremål eller samlingar
Skador på föremål och miljöer uppstår vanligen vid flyttsituationer. Museisamlingar och konst kräver ett större mått av förberedelser och insikter för att säkert föras från en lokal till en annan. Packning måste i de här fallen göras enligt ett system av moment och packmaterial väljs med omsorg. På SVK samarbetar vi med specialiserade flyttföretag för att skapa en kontrollerad och lugn process. Vi kan också utforma specialboxar för just dina föremål.

Kontakta oss om du behöver hjälp med: 

 • Inventering och besiktning.
 • Åtgärdsprogram.
 • Förvaltningsplan samt vård- och underhållsplan.
 • Klimat och miljö.
 • Flytt av samling.
 • Skräddarsydda förvaringslösningar.
 • Stöldsäkring.
 • Restvärdesräddning, brand- och vattensanering.
 • Mögelsanering.
 • Riskanalys och katastrofplan.
 • Skadeinventering.
Flikar i ett dokumentarkiv

Projekt

Här kan du läsa mer om våra projekt.