Logopedimottagning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 9:30

Övrig tid går det bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen eller kontakta oss via 1177:s e-tjänster.

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Södra Ringgatan 30
441 33 Alingsås

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Postadress

Alingsås lasarett Logopedmottagning
Södra Ringgatan 30
441 83 Alingsås

På logopedimottagningen arbetar logopeder med utredning och behandling av barn, ungdomar och vuxna som har svårigheter med språk, tal, röst, kommunikation, läs- och skrivförmåga, munmotorik och ät- och sväljningssvårigheter.

Rådgivning till anhöriga är en del av de insatser som erbjuds på logopedimottagningen. Samarbete med andra yrkeskategorier kring patienten sker vid behov.

Söka vård hos oss

Du som är patient på någon av Alingsås lasaretts vårdavdelningar får kontakt med logoped via läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal på din avdelning.

Patienter som inte är inneliggande på sjukhuset kommer oftast till logoped genom remiss från primärvården eller elevhälsan. Fråga den läkare eller sjuksköterska du eller ditt barn träffar så kan de hjälpa dig.

Du är även välkommen att söka på egenremiss till logopedimottagningen. Det är alltid en medicinsk bedömning som avgör om du ska få vård och när den ska erbjudas.

Till dig som förälder

För kontakt via 1177:s e-tjänster, glöm inte att logga in som ombud för ditt barn. 

Logga in på 1177:s e-tjänster som ombud

Vid ditt besök hos oss

Kom till mottagningen i god tid före bokad tid för att undvika förseningar.

Gå in via huvudentrén på Alingsås lasarett och anmäl dig i kassan. Därefter går du till logopedimottagningen, plan 5 (hiss A), där du sätter dig i väntrummet så kommer logoped och hämtar dig.

Besöket är kostnadsfritt för barn och kostar 100 kr för vuxna. Du får betala för besöket om du inte kommer till den bokade tiden eller lämnar sent återbud. Detta gäller för både barn och vuxna.

Checklista inför ditt besök

Kom ihåg

  • Läs informationen som du får hemskickad tillsammans med kallelsen.
  • Fyll i eventuella blanketter och frågeformulär och ta med till besöket.
  • Avboka besöket i god tid om ni inte kan komma genom att ringa till det telefonnummer som står i kallelsen.

Vi som arbetar här

På logopedimottagningen arbetar logopeder, medicinsk sekreterare och enhetschef. Vi som arbetar här har tystnadsplikt.

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Ansvariga för mottagningen

Jonas Sterner, enhetschef
E-post: jonas.sterner@vgregion.se

Digitalt vårdmöte

Vi erbjuder digitala vårdmöten (videosamtal) i de fall där det är möjligt och finns anledning att inte komma till sjukhuset. Om ni önskar ändra ert mottagningsbesök till ett videosamtal, ring oss eller skicka ett meddelande om ombokning via 1177:s e-tjänster. Vid ombokning gällande barn – meddela telefonnummer och personnummer till den/de vårdnadshavare som besöket ska bokas på.

Till dig som förälder

Via 1177:s e-tjänster kan du även logga in som ombud för ditt barn. Logga in i 1177 som ombud

För vårdgivare

För remissanvisningar och blanketter, se sidan Remissanvisningar

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 9:30

Övrig tid går det bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen eller kontakta oss via 1177:s e-tjänster.

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Södra Ringgatan 30
441 33 Alingsås

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Postadress

Alingsås lasarett Logopedmottagning
Södra Ringgatan 30
441 83 Alingsås

På logopedimottagningen arbetar logopeder med utredning och behandling av barn, ungdomar och vuxna som har svårigheter med språk, tal, röst, kommunikation, läs- och skrivförmåga, munmotorik och ät- och sväljningssvårigheter.

Rådgivning till anhöriga är en del av de insatser som erbjuds på logopedimottagningen. Samarbete med andra yrkeskategorier kring patienten sker vid behov.

Söka vård hos oss

Du som är patient på någon av Alingsås lasaretts vårdavdelningar får kontakt med logoped via läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal på din avdelning.

Patienter som inte är inneliggande på sjukhuset kommer oftast till logoped genom remiss från primärvården eller elevhälsan. Fråga den läkare eller sjuksköterska du eller ditt barn träffar så kan de hjälpa dig.

Du är även välkommen att söka på egenremiss till logopedimottagningen. Det är alltid en medicinsk bedömning som avgör om du ska få vård och när den ska erbjudas.

Till dig som förälder

För kontakt via 1177:s e-tjänster, glöm inte att logga in som ombud för ditt barn. 

Logga in på 1177:s e-tjänster som ombud

Vid ditt besök hos oss

Kom till mottagningen i god tid före bokad tid för att undvika förseningar.

Gå in via huvudentrén på Alingsås lasarett och anmäl dig i kassan. Därefter går du till logopedimottagningen, plan 5 (hiss A), där du sätter dig i väntrummet så kommer logoped och hämtar dig.

Besöket är kostnadsfritt för barn och kostar 100 kr för vuxna. Du får betala för besöket om du inte kommer till den bokade tiden eller lämnar sent återbud. Detta gäller för både barn och vuxna.

Checklista inför ditt besök

Kom ihåg

  • Läs informationen som du får hemskickad tillsammans med kallelsen.
  • Fyll i eventuella blanketter och frågeformulär och ta med till besöket.
  • Avboka besöket i god tid om ni inte kan komma genom att ringa till det telefonnummer som står i kallelsen.

Vi som arbetar här

På logopedimottagningen arbetar logopeder, medicinsk sekreterare och enhetschef. Vi som arbetar här har tystnadsplikt.

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Ansvariga för mottagningen

Jonas Sterner, enhetschef
E-post: jonas.sterner@vgregion.se

Digitalt vårdmöte

Vi erbjuder digitala vårdmöten (videosamtal) i de fall där det är möjligt och finns anledning att inte komma till sjukhuset. Om ni önskar ändra ert mottagningsbesök till ett videosamtal, ring oss eller skicka ett meddelande om ombokning via 1177:s e-tjänster. Vid ombokning gällande barn – meddela telefonnummer och personnummer till den/de vårdnadshavare som besöket ska bokas på.

Till dig som förälder

Via 1177:s e-tjänster kan du även logga in som ombud för ditt barn. Logga in i 1177 som ombud

För vårdgivare

För remissanvisningar och blanketter, se sidan Remissanvisningar