Närsjukvårdsteamet Alingsås

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Södra Ringgatan 30
441 33 Alingsås

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Med bil från E20, kör av vid Svearondellen. Följ vägskyltar. Med buss eller tåg till Alingsås station gå över bron i riktning öst in på Västra Långgatan. Sväng höger in på Oscarsgatan och ta vänster vid Södra Ringgatan och följ vägen 300 meter. Se skyltning på sjukhusområdet och i sjukhusets huvudentré.

Postadress

Alingsås lasarett Medicinklinik
Södra Ringgatan 30
441 83 Alingsås

Närsjukvårdsteamet är ett mobilt specialistteam som besöker och följer upp de mest sjuka och sköra patienterna i deras hem.

Om du som patient besökt akuten, en mottagning eller skrivits ut från någon av våra vårdavdelningar kan personalen där rekommendera närsjukvårdsteamet att följa upp ditt hälsotillstånd hemma hos dig fram till det att primärvården tar vid. Vi finns då som en resurs för dig, men övertar inte vårdansvaret – det har fortfarande din läkare inom primärvården.

Vi besöker till exempel patienter med hjärtsvikt, patienter som har svårt att klara sin medicinering eller patienter som behöver hjälp med injektioner. Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • uppföljning av dina läkemedel
  • bedömningar av sår, infektioner, ditt hälsotillstånd och mående
  • bedömning av hjälpmedelsbehov eller dietistkontakt.

Vid vårt besök hos dig

Innan vi besöker dig frågar vi om vi får ta del av din journal och läkemedelsförteckning. Du får också information om vilka vi är som arbetar i teamet, så att du känner igen oss. Vi är en eller två personer vid besöken, utifrån dina behov. Om läkaren inte är med vid besöket har vi möjlighet att enkelt koppla upp ett digitalt vårdmöte med denna, om det skulle behövas.

Om du är 85 år eller äldre är våra besök kostnadsfria. För dig som är yngre kostar ett sjuksköterskebesök 200 kronor och ett läkarbesök 400 kronor. Frikort gäller.

Vi som arbetar här

I närsjukvårdsteamet arbetar en läkare och två sjuksköterskor.

Ansvariga för mottagningen

Anette Johansson, enhetschef
Tfn 0303-981 08
E-post: anette.maria.johansson@vgregion.se

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Södra Ringgatan 30
441 33 Alingsås

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Med bil från E20, kör av vid Svearondellen. Följ vägskyltar. Med buss eller tåg till Alingsås station gå över bron i riktning öst in på Västra Långgatan. Sväng höger in på Oscarsgatan och ta vänster vid Södra Ringgatan och följ vägen 300 meter. Se skyltning på sjukhusområdet och i sjukhusets huvudentré.

Postadress

Alingsås lasarett Medicinklinik
Södra Ringgatan 30
441 83 Alingsås

Närsjukvårdsteamet är ett mobilt specialistteam som besöker och följer upp de mest sjuka och sköra patienterna i deras hem.

Om du som patient besökt akuten, en mottagning eller skrivits ut från någon av våra vårdavdelningar kan personalen där rekommendera närsjukvårdsteamet att följa upp ditt hälsotillstånd hemma hos dig fram till det att primärvården tar vid. Vi finns då som en resurs för dig, men övertar inte vårdansvaret – det har fortfarande din läkare inom primärvården.

Vi besöker till exempel patienter med hjärtsvikt, patienter som har svårt att klara sin medicinering eller patienter som behöver hjälp med injektioner. Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • uppföljning av dina läkemedel
  • bedömningar av sår, infektioner, ditt hälsotillstånd och mående
  • bedömning av hjälpmedelsbehov eller dietistkontakt.

Vid vårt besök hos dig

Innan vi besöker dig frågar vi om vi får ta del av din journal och läkemedelsförteckning. Du får också information om vilka vi är som arbetar i teamet, så att du känner igen oss. Vi är en eller två personer vid besöken, utifrån dina behov. Om läkaren inte är med vid besöket har vi möjlighet att enkelt koppla upp ett digitalt vårdmöte med denna, om det skulle behövas.

Om du är 85 år eller äldre är våra besök kostnadsfria. För dig som är yngre kostar ett sjuksköterskebesök 200 kronor och ett läkarbesök 400 kronor. Frikort gäller.

Vi som arbetar här

I närsjukvårdsteamet arbetar en läkare och två sjuksköterskor.

Ansvariga för mottagningen

Anette Johansson, enhetschef
Tfn 0303-981 08
E-post: anette.maria.johansson@vgregion.se