Inskrivningsmottagning för planerad kirurgi och ortopedi

Till inskrivningsmottagningen kallas patienter som ska göra planerade operationer.

Vid besöket två veckor före operation skrivs patienten in och undersöks. Patienten får träffa undersköterska, sjuksköterska och narkosläkare vid besöket. Ortopedipatienter träffar även fysioterapeut och arbetsterapeut.

Inför ditt besök

Till dig som ska genomgå en höftprotesoperation

Informationsfolder om din höftledsoperation (pdf)

Film för dig som ska genomgå höftledsoperation (Medfilms webbplats)

Informationsfolder om tobak och operation (pdf)

Till dig som ska genomgå en knäprotesoperation

Informationsfolder om din knäprotesoperation (pdf)

Film för dig som ska genomgå knäledsoperation (Medfilms webbplats)

Informationsfolder om tobak och operation (pdf)

Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation

Informationsfolder om din kirurgiska eller urologiska operation (pdf)

Kontakt

Besöket på mottagningen bokas via operationskoordinatorn. Om du behöver avboka, ring oss på telefon 0322-22 64 51.