Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Palliativt team

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag
8:00 - 16:00

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag
8:00 - 16:00

Besöksadress

Södra Ringgatan 30
441 83 Alingsås

Vi bedriver specialiserad vård i livets slutskede (palliativ vård) och består av ett palliativt öppenvårdsteam samt en del i en vårdavdelning.

Syftet är att i samverkan med andra vårdgivare ge den enskilda människan en så god lindrande vård som möjligt. Detta gäller framför allt när sjukdom inte längre svarar på botande behandling och när lindring av smärta eller andra problem som illamående och oro är av största vikt, så kallad symtomlindring. Vården innefattar även psykosocialt stöd till den sjuke och närstående.

Vi ger råd till andra vårdgivare avseende palliativ vård och bedriver utbildning inom området.  

Vår del av vårdavdelningen utgörs av fem vårdplatser där det bedrivs specialiserad palliativ vård. Här finns möjlighet med direktinläggning för patienter med behov av sjukhusvård, så kallad öppenretur. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, fysioterapeut och arbetsterapeut i team runt patienten. Vid behov konsulteras även andra yrkeskategorier. 

Sjuksköterska på avdelningen har under jourtid även en rådgivande funktion gentemot patient, närstående samt personal inom sjukhuset och den kommunala vården.

Söka vård hos oss

För att bli ansluten till teamet krävs läkarremiss. Teamet uppsöker patienten i hemmet, på sjukhuset eller i annan vårdform och medverkar till symtomlindring och psykosocialt stöd.

Vi som arbetar här

Öppenvårdsteamet består av sjuksköterskor, läkare, kuratorer, dietist och sjukhuspräst som arbetar dagtid vardagar. 


Senast uppdaterad: 2021-05-04 15:12