Akutmottagningen

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Vid akut sjukdom eller olycksfall ring 112. 

Telefontider

  • måndag - söndag 8:00 - 21:00

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag 8:00 - 21:00

Besöksadress

Södra Ringgatan 30
441 33 Alingsås

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Direktentré utifrån (till vänster om huvudentrén)

Postadress

Alingsås lasarett Akutmottagningen
Södra Ringgatan 30
441 83 Alingsås

Välkommen till akutmottagningen på Alingsås lasarett. Vi har öppet alla dagar kl. 08.00–21.00 och tar emot dig som är i akut behov av vård inom specialiteterna medicin, kirurgi, ortopedi eller urologi.

Om du, eller ditt barn, är under 16 år och behöver söka för akuta medicinska åkommor ska du vända dig till akutmottagningen för barn- och ungdomsmedicin vid Södra Älvsborgs sjukhus eller till Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

Om du är osäker på vart du ska vända dig – ring 1177 så hänvisar de dig rätt. Vid mycket akuta sjukdomstillstånd, ring 112.

Söka vård hos oss

Ring gärna sjukvårdsrådgivningen 1177, innan du besöker akutmottagningen. 

Du som är i akut behov av vård mellan klockan 21.00–08.00 kan söka vård på något av regionens övriga sjukhus med dygnet-runt-öppen akutmottagning.

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till akutmottagningen ska du ta en nummerlapp och sitta ned i väntrummet. När ditt nummer visas på displayen går du in på akutmottagningen och möts av en sjuksköterska. Om du drabbats av bröstsmärta, tryck över bröstet, andnöd, plötslig svaghet i arm/ben eller talsvårigheter ska du ringa på klockan och kommer då att tas emot direkt.

Ditt medicinska tillstånd och omedelbara vårdbehov bedöms av en sjuksköterska. För att bedömningen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du berättar om dina symtom och problem. Beroende på vilka symtom du har genomför sjuksköterskan vissa kontroller såsom blodtryck, puls, temperatur och andningsfrekvens.

Därefter får du sitta ned ute i väntrummet igen eller komma in till ett vårdrum i väntan på att tas hand om av ditt team. Teamet består av sjuksköterska, undersköterska och läkare. Då kan det behöva tas prover eller göras en akut röntgenundersökning för att kunna fastställa diagnos och behandla de akuta symtomen.

Om vidare utredning behövs görs inte detta på akutmottagningen. I stället skrivs en remiss till aktuell mottagning och du blir kallad därifrån.

Vem får vård först?

Ibland är det många patienter som samtidigt behöver få hjälp på akutmottagningen. Turordningen bestäms av hur sjuk du är och om det finns några medicinska risker.

Det är alltså de mest akut sjuka och svårast skadade patienterna som tas om hand först. Det kan ta olika lång tid på grund av hur lång kö det är till läkaren för den specialiteten du behöver träffa. Att du får vänta kan också bero på svarstiden på röntgenundersökning eller provtagning.

Vårt mål är att du som patient får träffa en läkare inom 90 minuter och att du är färdigbehandlad inom fyra timmar.

Icke akuta sjukdomsfall

Sjukdomsfall som inte är akuta får du, dagtid vardagar, hjälp med på din vårdcentral. På Alingsås jourcentral kan du söka hjälp kvällar eller helger med sjukdom och besvär som inte kan vänta tills din ordinarie vårdcentral har öppet igen. Sjukintyg och receptförnyelse tar din vårdcentral hand om.

Vi som arbetar här

På akutmottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.

Ansvariga för mottagningen

Maria Bodell Pettersson, vårdenhetschef
E-post: maria.bodell.pettersson@vgregion.se

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Vid akut sjukdom eller olycksfall ring 112. 

Telefontider

  • måndag - söndag 8:00 - 21:00

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag 8:00 - 21:00

Besöksadress

Södra Ringgatan 30
441 33 Alingsås

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Direktentré utifrån (till vänster om huvudentrén)

Postadress

Alingsås lasarett Akutmottagningen
Södra Ringgatan 30
441 83 Alingsås

Välkommen till akutmottagningen på Alingsås lasarett. Vi har öppet alla dagar kl. 08.00–21.00 och tar emot dig som är i akut behov av vård inom specialiteterna medicin, kirurgi, ortopedi eller urologi.

Om du, eller ditt barn, är under 16 år och behöver söka för akuta medicinska åkommor ska du vända dig till akutmottagningen för barn- och ungdomsmedicin vid Södra Älvsborgs sjukhus eller till Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

Om du är osäker på vart du ska vända dig – ring 1177 så hänvisar de dig rätt. Vid mycket akuta sjukdomstillstånd, ring 112.

Söka vård hos oss

Ring gärna sjukvårdsrådgivningen 1177, innan du besöker akutmottagningen. 

Du som är i akut behov av vård mellan klockan 21.00–08.00 kan söka vård på något av regionens övriga sjukhus med dygnet-runt-öppen akutmottagning.

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till akutmottagningen ska du ta en nummerlapp och sitta ned i väntrummet. När ditt nummer visas på displayen går du in på akutmottagningen och möts av en sjuksköterska. Om du drabbats av bröstsmärta, tryck över bröstet, andnöd, plötslig svaghet i arm/ben eller talsvårigheter ska du ringa på klockan och kommer då att tas emot direkt.

Ditt medicinska tillstånd och omedelbara vårdbehov bedöms av en sjuksköterska. För att bedömningen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du berättar om dina symtom och problem. Beroende på vilka symtom du har genomför sjuksköterskan vissa kontroller såsom blodtryck, puls, temperatur och andningsfrekvens.

Därefter får du sitta ned ute i väntrummet igen eller komma in till ett vårdrum i väntan på att tas hand om av ditt team. Teamet består av sjuksköterska, undersköterska och läkare. Då kan det behöva tas prover eller göras en akut röntgenundersökning för att kunna fastställa diagnos och behandla de akuta symtomen.

Om vidare utredning behövs görs inte detta på akutmottagningen. I stället skrivs en remiss till aktuell mottagning och du blir kallad därifrån.

Vem får vård först?

Ibland är det många patienter som samtidigt behöver få hjälp på akutmottagningen. Turordningen bestäms av hur sjuk du är och om det finns några medicinska risker.

Det är alltså de mest akut sjuka och svårast skadade patienterna som tas om hand först. Det kan ta olika lång tid på grund av hur lång kö det är till läkaren för den specialiteten du behöver träffa. Att du får vänta kan också bero på svarstiden på röntgenundersökning eller provtagning.

Vårt mål är att du som patient får träffa en läkare inom 90 minuter och att du är färdigbehandlad inom fyra timmar.

Icke akuta sjukdomsfall

Sjukdomsfall som inte är akuta får du, dagtid vardagar, hjälp med på din vårdcentral. På Alingsås jourcentral kan du söka hjälp kvällar eller helger med sjukdom och besvär som inte kan vänta tills din ordinarie vårdcentral har öppet igen. Sjukintyg och receptförnyelse tar din vårdcentral hand om.

Vi som arbetar här

På akutmottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.

Ansvariga för mottagningen

Maria Bodell Pettersson, vårdenhetschef
E-post: maria.bodell.pettersson@vgregion.se