Tillfällig information

Drop-in är stängt under juni, juli och augusti.

Radiologimottagning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - torsdag 7:30 - 10:00

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 7:30 - 16:00

Besöksadress

Södra Ringgatan 30
441 33 Alingsås

Drop-in

  • måndag - torsdag 11:00 - 15:00

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Gå in genom huvudentrén. Ta vänster Följ skyltar till Radiologimottagning

Inre vägbeskrivning

Huvudentrén, Vänster, Följ skyltar till Radiologimottagning

Postadress

Alingsås lasarett Radiologimottagning
Södra Ringgatan 30
441 83 Alingsås

Radiologimottagning på Alingsås lasarett är en allmän bild- och funktionsmedicinsk avdelning. Det innebär att vi utför undersökningar med olika typer av apparatur.

Patienterna som kommer till oss har såväl medicinska som kirurgiska och ortopediska åkommor. Radiologimottagning medarbetare verkar för god omvårdnad i vårdmötet och strävar i sina vårdprocesser efter att utföra undersökningar med minsta möjliga stråldos och hög patientsäkerhet. Det professionella arbetslaget bygger på ett antal röntgensjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer och läkare samt en medicinskteknisk ingenjör. 

Söka vård hos oss

Specialundersökningar

Förutom vanligt förekommande röntgenundersökningar utförs även specialundersökningar såsom datortomografier, ultraljudsundersökningar och magnetkameraundersökningar.

Mammografiundersökningar utförs inte hos oss.

Drop-in, icke akut undersökning

Patienten ska ha fyllt 16 år, inte kräva speciell omvårdnad och kunna medverka vid undersökningen.

Remiss märkt "Drop-in" skickas för undersökning av lungor och skelett (hals-, bröst- och ländrygg, höft, bäcken, knän etc. samt småskelett).

Undersökningar som inte är aktuella för drop-in är: magnetkameraundersökningar, datortomografiundersökningar och ultraljudsundersökningar.

Remissen får inte vara äldre än fyra veckor. Om patienten inte utnyttjat remissen inom fyra veckor avslutas den med svar till remitterande enhet.

Drop-in är stängt under juni, juli och augusti samt över jul och nyår.

Vid ditt besök hos oss

Inför besöket

När du varit på läkarbesök på din vårdcentral och det bestämts att du ska på en röntgenundersökning får du en bokad tid. Efter samråd med din läkare kan du i vissa fall välja att komma till vår drop in-mottagning i stället.

Remissen från vårdcentralen skickas elektroniskt. När den skickas ska det vara noterat om drop-in kan vara aktuellt för dig. Någon enstaka läkarmottagning har pappersremiss och om du är aktuell för drop-in, så får du med dig remissen i handen som du sedan lämnar vid anmälan på radiologimottagning. Remissen får inte vara äldre än fyra veckor.

Medtag legitimation eller körkort. När du kommer för besök, antingen med bokad tid eller för drop-in, ska du inte anmäla dig i Alingsås lasaretts centralreception. Gå i stället till vänster i huvudentrén, se skyltning radiologimottagning, och anmäl dig i kassan i radiologimottagningens reception. Vid mycket långa väntetider på drop in-mottagningen kan den komma att stängas före utsatt tid. När detta uppstår får du besked om det när du anmäler dig.

Efter besöket

Svaret skickas till inremitterande läkare cirka en vecka efter undersökningen.

Ansvariga för mottagningen

Martina Dahlström, tillförordnad enhetschef
E-post: martina.dahlstrom@vgregion.se

Läs mer inför ditt besök

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - torsdag 7:30 - 10:00

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 7:30 - 16:00

Besöksadress

Södra Ringgatan 30
441 33 Alingsås

Drop-in

  • måndag - torsdag 11:00 - 15:00

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Gå in genom huvudentrén. Ta vänster Följ skyltar till Radiologimottagning

Inre vägbeskrivning

Huvudentrén, Vänster, Följ skyltar till Radiologimottagning

Postadress

Alingsås lasarett Radiologimottagning
Södra Ringgatan 30
441 83 Alingsås

Radiologimottagning på Alingsås lasarett är en allmän bild- och funktionsmedicinsk avdelning. Det innebär att vi utför undersökningar med olika typer av apparatur.

Patienterna som kommer till oss har såväl medicinska som kirurgiska och ortopediska åkommor. Radiologimottagning medarbetare verkar för god omvårdnad i vårdmötet och strävar i sina vårdprocesser efter att utföra undersökningar med minsta möjliga stråldos och hög patientsäkerhet. Det professionella arbetslaget bygger på ett antal röntgensjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer och läkare samt en medicinskteknisk ingenjör. 

Söka vård hos oss

Specialundersökningar

Förutom vanligt förekommande röntgenundersökningar utförs även specialundersökningar såsom datortomografier, ultraljudsundersökningar och magnetkameraundersökningar.

Mammografiundersökningar utförs inte hos oss.

Drop-in, icke akut undersökning

Patienten ska ha fyllt 16 år, inte kräva speciell omvårdnad och kunna medverka vid undersökningen.

Remiss märkt "Drop-in" skickas för undersökning av lungor och skelett (hals-, bröst- och ländrygg, höft, bäcken, knän etc. samt småskelett).

Undersökningar som inte är aktuella för drop-in är: magnetkameraundersökningar, datortomografiundersökningar och ultraljudsundersökningar.

Remissen får inte vara äldre än fyra veckor. Om patienten inte utnyttjat remissen inom fyra veckor avslutas den med svar till remitterande enhet.

Drop-in är stängt under juni, juli och augusti samt över jul och nyår.

Vid ditt besök hos oss

Inför besöket

När du varit på läkarbesök på din vårdcentral och det bestämts att du ska på en röntgenundersökning får du en bokad tid. Efter samråd med din läkare kan du i vissa fall välja att komma till vår drop in-mottagning i stället.

Remissen från vårdcentralen skickas elektroniskt. När den skickas ska det vara noterat om drop-in kan vara aktuellt för dig. Någon enstaka läkarmottagning har pappersremiss och om du är aktuell för drop-in, så får du med dig remissen i handen som du sedan lämnar vid anmälan på radiologimottagning. Remissen får inte vara äldre än fyra veckor.

Medtag legitimation eller körkort. När du kommer för besök, antingen med bokad tid eller för drop-in, ska du inte anmäla dig i Alingsås lasaretts centralreception. Gå i stället till vänster i huvudentrén, se skyltning radiologimottagning, och anmäl dig i kassan i radiologimottagningens reception. Vid mycket långa väntetider på drop in-mottagningen kan den komma att stängas före utsatt tid. När detta uppstår får du besked om det när du anmäler dig.

Efter besöket

Svaret skickas till inremitterande läkare cirka en vecka efter undersökningen.

Ansvariga för mottagningen

Martina Dahlström, tillförordnad enhetschef
E-post: martina.dahlstrom@vgregion.se