1. Organisation

Kollage med exteriörbilder på de fyra sjukhusen

Alingsås lasarett är en del av Sjukhusen i väster. Sjukhusen i väster, som är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen, består av fyra sjukhus: Kungälvs sjukhus, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Alingsås lasarett.

Inom Sjukhusen i väster finns nio verksamheter:

  • akutsjukvård,
  • ambulanshelikoptern,
  • anestesi, operation och intensivvård,
  • barn och unga,
  • diagnostik och service,
  • geriatrik, neurologi och rehabilitering,
  • kirurgi och ortopedi,
  • medicin, och
  • psykiatri.

Totalt är vi cirka 3 300 medarbetare inom Sjukhusen i väster. Förvaltningen har en budget på 3,5 miljarder kronor (2024).

År 2023 fick 114 271 patienter vård vid Sjukhusen i väster och 54 865 besök gjordes på akutmottagningarna.

Politiskt styrd verksamhet

Sjukhusen i väster leds av en politisk utförarstyrelse: styrelsen för Sjukhusen i väster. Styrelsen har nio ledamöter och fem ersättare.

Förvaltningen leds av sjukhusdirektör Martin Rösman. Som stöd i sitt arbete har sjukhusdirektören en förvaltningsledning bestående av biträdande sjukhusdirektör, chefläkare, chefssekreterare samt verksamhets- och stabschefer. Förvaltningsledningen sammanträder två gånger per månad.

Upptagningsområde

I och med att sjukhusen finns på olika geografiska platser är upptagningsområdet brett: från Tjörn i väster till Herrljunga i öster. Vi har även ett särskilt uppdrag som riktar sig mot Göteborgs nordöstra stadsdelar samt planerad specialistvård i Göteborgsområdet.

Förmåner

Som medarbetare har du förmåner som friskvårdsbidrag och fri hälso- och sjukvård.

Det är viktigt för oss att våra medarbetare har möjlighet att utvecklas, något som Västra Götalandsregionens med sin storlek och bredd ger dig goda möjligheter till - både yrkesmässigt och personligt. Det innebär att det ständigt finns något nytt att lära sig. 

Lediga jobb i Västra Götalandsregionen

Varmt välkommen!

Fortsätt till nästa avsnitt