Hjälp vid val av madrass utifrån risk/sårklass

Risk för trycksår / trycksår klass 1-2

Välj en madrass med tryckreducerande skum eller växeltryck luft. Till exempel:

Optimal 5-Zon (skum),

Soft Euroflex (skum),

Prevento Soft 2 (statiskt tryckutjämnande luftmadrass upp till kategori 3)

Mycket hög risk för trycksår / trycksår klass 3-4

Välj en madrass med växeltryck luft. Till exempel;

CuroCell AUTO4, enkel pump att sköta, ställer själv in brukarens vikt, läge och position Brukarvikt; 0-180kg

CuroCell AUTO420, något fler funktioner än AUTO04,  kan användas med växlande tryck eller statiskt lågt tryck. Brukarvikt; 0- 250 kg

IsoAir (Low-Air-Loss ersättningsmadrass), bra för mycket smärtkänsliga patienter. Brukarvikt; 20-160 kg.

Auto Aire Select ("low air loss"-system) OBS - utgått 2014-10-31, reservdelar och tillbehör tillgängliga i minst 5 år efter detta datum.

 

På Skaraborgs Sjukhus Skövde finns ett låneförråd för luftväxlande madrasser på Hjälpmedelsförrådet. Utlåning sker till vårdavdelningar på SkaS. Riktlinjer för låneförråd hjälpmedel

Länkar:

IsoAir; GATE stryker*

Soft Euroflex; Järven*

Prevento Soft 2;

Auto Aire Select och Auto Sure Float
Information angående beställning och kostnad för Auto Aire Select

CuroCell AUTO4
Information angående beställning och kostnad för CuroCell AUTO4

Optimal 5-Zon

Kvalitetssäkrat

170604 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårscentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde