Remittering av trycksårspatient

Frågeställning

A. Vart kan trycksårspatienter remitteras för specialistvård?

B. Vilka uppgifter skall remissen innehålla

Kriterier

Trycksårspatient med behov av specialistvård

Mål

Läkt sår

Åtgärd/information

A - Trycksårspatienter kan remitteras till

 • Hudkliniken SkaS Skövde - för hjälp med diagnostik, åtgärd mot sårläkningshämmande faktorer och för behandlingsförslag
 • Infektionskliniken SkaS Skövde - då infektion misstänks vara huvudproblemet och patienten har feber eller annan allmänpåverkan
 • Kirurgkliniken SkaS Skövde - då det finns behov av sårrevision och/eller ställningstagande till plastikkirurgi. Vid behov av kirurgisk sårrevision utförs denna på patientens "hemsjukhus"
 • Fotmottagningen eller det Multidisicplinära Fotteamet SkaS Skövde - då patienten har trycksår på fötterna
 • Ortopedtekniska avdelningen SkaS - vid fotsår med behov av avlastning av trycksår på fötterna (läkare skriver ett medicinskt underlag som ortopedingenjör använder vid förskrivning)
  Länk till regelverk för utskrivning av orthoser och skor

B - Remissen skall innehålla upgifter om

 • Anamnes;
 • Medicinsk bakgrund, aktuella läkemedel (Inklusive rörelseförmåga och BMI)
 • Hemvårdsinsatser: hjälpmedel (madrass, avlastning, sittdyna, etc.)
 • Såranamnes: tidigare sår? Information angående aktuellt sår: duration, lokalisation, aktuell behandling (storlek, djup, utseende). Om möjligt foto
 • Vid fotsår - ankel/armindex,
 • Uppgift om ansvarig läkare i primärvården, inklusive telefonnummer
 • Uppgift om ansvarig distriktssköterska, inklusive telefonnummer
 • Gjorda undersökningar ex. röntgen, sårodling etc. OBS datum
 • Ev. Antibiotika OBS datum.

 

Kvalitetssäkrat

170604 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårscentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

 

Senast uppdaterad: 2017-11-01 11:56