Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Remittering av trycksårspatient

Frågeställning

A. Vart kan trycksårspatienter remitteras för specialistvård?

B. Vilka uppgifter skall remissen innehålla

Kriterier

Trycksårspatient med behov av specialistvård

Mål

Läkt sår

Åtgärd/information

A - Trycksårspatienter kan remitteras till

 • Hudkliniken SkaS Skövde - för hjälp med diagnostik, åtgärd mot sårläkningshämmande faktorer och för behandlingsförslag
 • Infektionskliniken SkaS Skövde - då infektion misstänks vara huvudproblemet och patienten har feber eller annan allmänpåverkan
 • Kirurgkliniken SkaS Skövde - då det finns behov av sårrevision och/eller ställningstagande till plastikkirurgi. Vid behov av kirurgisk sårrevision utförs denna på patientens "hemsjukhus"
 • Fotmottagningen eller det Multidisicplinära Fotteamet SkaS Skövde - då patienten har trycksår på fötterna
 • Ortopedtekniska avdelningen SkaS - vid fotsår med behov av avlastning av trycksår på fötterna (läkare skriver ett medicinskt underlag som ortopedingenjör använder vid förskrivning)
  Länk till regelverk för utskrivning av orthoser och skor

B - Remissen skall innehålla upgifter om

 • Anamnes;
 • Medicinsk bakgrund, aktuella läkemedel (Inklusive rörelseförmåga och BMI)
 • Hemvårdsinsatser: hjälpmedel (madrass, avlastning, sittdyna, etc.)
 • Såranamnes: tidigare sår? Information angående aktuellt sår: duration, lokalisation, aktuell behandling (storlek, djup, utseende). Om möjligt foto
 • Vid fotsår - ankel/armindex,
 • Uppgift om ansvarig läkare i primärvården, inklusive telefonnummer
 • Uppgift om ansvarig distriktssköterska, inklusive telefonnummer
 • Gjorda undersökningar ex. röntgen, sårodling etc. OBS datum
 • Ev. Antibiotika OBS datum.

 

Kvalitetssäkrat

170604 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårscentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

 


Senast uppdaterad: 2017-01-17 10:06