Lokalbehandling trycksår

Frågeställning


Hur väljs lämplig lokalbehandling/förband utifrån sårutseende och anamnes?

Kriterier

Sår med olika kännetecken enligt sårinspektion

Mål

Att välja rätt lokalbehandling/förband

Åtgärd/information

Observera!

Ett trycksår som totalavlastas har större förutsättning att läka

 

A - Rekommenderade förband är:

Rikligt/måttligt vätskande sår

 

Kvalitetssäkrat

170604 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårscentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22