Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter

För produkter som är CE- märkta enligt det medicintekniska direktivet finns inom Regionen olika avtal och överenskommelser som reglerar den gemensamma försörjningen.

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel

Samarbetsavtalet gäller hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation och kognition samt antidecubitus. Avtalet är gemensamt med de 49 kommunerna i Västra Götaland.
Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel

Överenskommelse för regional försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling

Läkemedelsnära produkter (LMN)

I läkemedelsnära produkter ingår förbrukningsartiklar för diabetes, inkontinens blås- och tarmdysfunktion, nutrition och stomi.

Försörjning av läkemedelsnära produkter

Övriga medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter som patienter har behov av i sin vardagsmiljö. Produkterna här ingår ännu inte i någon gemensam handbok eller försörjninglösning.

Förskrivning av oreglerade medicintekniska produkter


Senast uppdaterad: 2018-05-18 10:58