1177 Vårdguidens e-tjänster

 

Dessa sidor är till för dig som arbetar med 1177 Vårdguidens e-tjänster /Mina vårdkontakter. Här kan du läsa om hur man ansluter sin mottagning, få hjälp hur man använder tjänsten och hitta aktuell information.

 

Viktig information - Beslut införande basutbud

Den 28 januari beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att alla vård- och tandvårdsmottagningar inom Västra Götalandsregionen under 2016 ska införa 1177 Vårdguidens e-tjänster samt erbjuda basutbud av tjänster. För privata vårdgivare med avtal inarbetas kravet i respektive avtal samt Krav- och kvalitetsböckerna 2017.

Beslut Införande basutbud 1177 Vårdguidens e-tjänster

FAQ - Vanliga frågor och svar kring basutbudet

Vad innebär detta för er?

Beslutet innebär att alla mottagningar ska erbjuda fler ärenden samt att ärenden ska besvaras inom 2 arbetsdagar. Det är viktigt att ni läser beslutet i sin helhet. Det är enhetens administratör som har till uppgift att skapa ärendetyperna.

Extra utbildning och stöttning

Vi erbjuder extra utbildning och stöttning inför detta införande i form av:

 • Utbildningar i datorsal på flera platser i regionen
 • Utbildningar via Skype
 • Smartassguider och manualer

Instruktion om hur ärendetyperna ska se ut

Fler manualer och utbildningar hittar ni här 

 

Ansluta mottagning till 1177 Vårdguidens e-tjänster /Mina vårdkontakter

Det kostar inget för er enhet att ansluta sig. Vill ni ansluta er mottagning till 1177 Vårdguidens e-tjänster, ta kontakt med de ansvariga i regionen, se kontaktuppgifter i högerspalten. Följ instruktionerna i nedanstående checklista.

Börja med att skicka in aktiveringsblankett (digital), ni finner den i högerspalten.

Checklista införande e-tjänster

Vi utbildar 1-2 administratörer per enhet, dessa har sedan som ansvar att utbilda övrig personal på enheten. Administratörerna ansvar också för att göra alla inställningar för enheten, bygga ärendetyper, villkorstexter samt att lägga till och ta bort behörigheter. De ansvarar även för att hålla informationen uppdaterad. Information om utbildning och utbildningsmaterial hittar ni i högerspalten.

  

 

Aktuellt

 • Statistik över aktiverade ärendetyper enligt beslut om basutbud

  01 februari 2017

  Uppdaterad statistik för 1 februari 2017 Nu har vi publicerat en lista över regionens samtliga enheter/mottagningar som använder e-tjänsterna och vilka ärendetyper de har aktiverat. Ni finner den på statistiksidan.  Rapporten uppdateras varje månad.   ...

 • Nytt informations- och marknadsföringsmaterial

  04 november 2016

  Återigen finns det nytt material att använda till marknadföring och information till patienter/invånare. Det finns väntrumsfilmer: förnya recept, journal via nätet samt hur man loggar in. Det finns även en ny plansch samt en ny broschyr.   Här hittar n......

 • Utbildningar basutbud

  04 mars 2016

  Nu har vi lagt upp flera utbildningar inriktning "Införande basutbud" med tanke på beslutet om detsamma. Vi har utbildningar i datorsal samt via Skype. Utbildningarna riktar sig främst till dig som redan är administratör i e-tjänsterna. Vid kommer att......

 • Ny webbadress

  10 februari 2016

  Som ett led i varumärkesbytet har vi nu ändrat adress till denna sida. Ny adress är: http://www.vgregion.se/1177etjanster ...

 • Varumärkesbyte - Nu blir Mina vårdkontakter 1177 Vårdguidens e-tjänster

  18 december 2015

  Sedan en tid tillbaka har landstingen och regionerna gemensamt bestämt att Mina vårdkontakter ska fasas ut som namn och varumärke och bli en del av 1177 Vårdguiden. Utfasningen har pågått sedan början av året och i oktober försvinner namnet fullt ut mo......

 • Mina intyg

  15 september 2014

  Från och med den 15 september 2014 finns det ett nytt sätt för vårdpersonal och patienter att elektroniskt hantera läkarintyg från Västra Götalandsregionens sjukhus. Intygen skickas till en nationell intygstjänst, där patienten - genom att logga in på......

Kontakt

Regionala kontaktpersoner:
Linda Salomonsson 0703-592409
 

Nationella supporten:
Telefon: 08-123 135 25
Öppettider: 06.00 - 22:00
 

Informationsmaterial och marknadsföring

Hur får vi fler ärenden till mottagningen? Finns det material att dela ut? Väntrumsfilm för patienter?

 Allt detta finner ni här.

uiqt|wB88>>m|riv{|mzH%vozmoqwv5{m88>>m|riv{|mzH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqvi%vizlswv|is|mzH{tt5{mm4|riv{|mzH88>>5{muiqt|wBtqvli5{itwuwv{{wvH%vozmoqwv5{mtqvli5{itwuwv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m