E-tjänster

E-tjänster är det begrepp som används för att beskriva service som invånaren kan använda för att uträtta olika vårdärenden via webben eller andra nätbaserade kanaler. E-tjänsterna gör vården mer lättillgänglig och förenklar för invånaren.

Ansvarsfördelning per tjänst i 1177

1177 består av flera olika tjänster och funktioner där ansvaret ligger både hos Inera och i VGR. Läs mer om de olika tjänsterna/funktionerna och var ansvaret ligger: Ansvar per tjänst 1177 VGR