Vårdgivarwebben

MittVaccin

Nytt journalsystem för att hantera vaccinationer för sjukhusförvaltningar och privata vårdgivare.

Regional kunskapsstyrning

Bästa tillgängliga kunskap ska ge patienterna bästa möjliga vård vid varje tillfälle, var de än behandlas.

Aktuellt: Kampanj Sök vård på rätt ställe

För att göra tydligt för invånarna i Västra Götaland hur de söker vård på rätt vårdnivå har Västra Götalandsregionen startat en kampanj i sociala kanaler och på väntrumsskärmar.

Aktuellt: Utbildning om våld i nära relationer

I VGR finns beslut om att all vårdpersonal ska utbildas i våld i nära relationer. Nu finns en webbutbildning att genomföra när du kan. Den lär dig att identifiera våld och ge vård, stöd och behandling för personer med våldserfarenhet.

Nyheter


Nyheter från Sortimentsrådet Läkemedel