Institutet för stressmedicin - ISM

Institutet för stressmedicin - ISM är Västra Götalandsregionens kunskapscentrum inom stressområdet och en del i förvaltningen Hälsan och Stressmedicin. Vi bedriver forskning och utvecklingsarbete samtidigt som vi förmedlar kunskaper och erfarenheter om stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö.

Nyhetsbrev

ISM ger ut ett Nyhetsbrev med tips om aktuell kunskap inom stressområdet. Nyhetsbrevet kommer ut cirka fyra gånger per år. Om du vill ha ISMs Nyhetsbrev kontakta  
ISMs Nyhetsbrev 2016-2 (juni)

ISM på Twitter

Nu kan ni följa Ingibjörg Jonsdottir, professor och verksamhetschef för ISM på Twitter
https://twitter.com/Ingibjorg_ISM

Nya vetenskapliga publikationer

Aktuellt

ISM-rapport 17 sammanfattar KART-studien

Rapporten ger en unik bild av utvecklingen 2004-2010 avseende arbetsförhållanden, stress och hälsa i en av Sveriges största hälso- och sjukvårdsorganisationer.
Läs mer om rapporten och ladda ner som pdf

Våga lite mer - det kan bli succé!

Läs Arbetslust 2016-2

Våga vägra hetsen!

Läs intervjun i GP med Ingibjörg Jonsdottir 2016-06-05
Så klarar du stressen under sommaren, gp.se

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring

Det bygger vidare på tidigare arbetsmaterialet "Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap" - och har utvecklats under lång tid i nära samarbete mellan forskare och praktiker.
Läs mer och ladda ned här

Webbföreläsning om självkänsla

På ISMs nätverksträff den 11 maj beskrev Lotta Scholander en manual för behandling av låg självkänsla som tagits fram inom ISM:s REHSAM-studie.
Se webbsändning eller ladda ned bilder här

Ohållbara arbetsvillkor för många chefer i kommunen

Ett forskningsprojekt i CHEFiOS-studien. Linda Corin disputerade den 29 april och börjar den 1 augusti som utvecklingsledare på ISM.
Läs mer om avhandlingen och CHEFiOS-studien här

Nyorientering av svensk sjukvård

Hur kan Lean-inspirerade arbetssätt i utveckling av vårdprocesser påverka medarbetares (inkl. chefers) arbete, arbetsförhållanden, hälsa och engagemang?
Läs mer om eller ladda ner rapporten från KTH

Bättre möten

Ett digitalt verktyg utifrån forskning om balanserad kommunikation

Bättre möten och aktuell forskning

uiqt|wBivvmuizqm5p}t|jmzoH%vozmoqwv5{mivvmuizqm5p}t|jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|zm{{umlqkqvH%vozmoqwv5{m{|zm{{umlqkqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m