Institutet för stressmedicin - ISM

Institutet för stressmedicin - ISM är Västra Götalandsregionens kunskapscentrum inom stressområdet och en del i förvaltningen Hälsan och Stressmedicin. Vi bedriver forskning och utvecklingsarbete samtidigt som vi förmedlar kunskaper och erfarenheter om stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö.

ISM:s forskningsmottagning för patienter med utmattningssyndrom stängde 2016-06-30 och ISM har inte längre någon patientverksamhet.  I första hand rekommenderar vi att Du vänder dig till Primärvården vid symtom på utmattningssyndrom eller annan stressrelaterad ohälsa.
ISM intensifierar nu sitt arbete med att sprida kunskap till andra vårdgivare om behandling och rehabilitering av stressrelaterad ohälsa.
Mer information om sjukdomen hittar du på 1177.se. 

Nyhetsbrev

ISM ger ut ett Nyhetsbrev med tips om aktuell kunskap inom stressområdet. Nyhetsbrevet kommer ut cirka fyra gånger per år. Om du vill ha ISMs Nyhetsbrev kontakta  

ISM:s Nyhetsbrev Nr 4 2016 (december)

ISM på Twitter

Nu kan ni följa Ingibjörg Jonsdottir, professor och verksamhetschef för ISM på Twitter
https://twitter.com/Ingibjorg_ISM

Nya vetenskapliga publikationer

Aktuellt

Höga krav ger risk för depression

Det som är nytt i denna studie är att man har undersökt klinisk depression som utfallsmått.
Läs mer om studien här

Arbetskraftprojektet är igång

Projektet handlar om att ta vara på äldre medarbetares kompetens
Detta händer just nu i Arbetskraft

Fakta och myter inom stressområdet

Intresset har varit så stort att det nu är väntelista, trots byte till större lokal.
Nätverksträff 29 mars

Stressande stress-rapportering i DN

"Orsakskedjan är så dåligt belagd att det är oansvarigt att pumpa ut"
Hör Ingibjörg Jonsdottir och andra forskare i Sveriges Radio P1 6 februari

Slutrapport från FHV NySam

Det är ett stort steg att ändra perspektiv från rehabilitering till hälsofrämjande och arbetssätt från individ till organisation. FHV NySam projektet har följt sex förvaltningar/bolag inom Västra Götalandsregionen i deras process.
Läs om resultatet från FHV NySam här

PRIMA är nu i full gång

Forskningsprojektet som riktar sig till primärvården har nu startat med utbildningsinsatser och rekrytering av patienter.
Aktuell information om PRIMA finns här

Polariserade arbetsmiljöer

ISM medverkar i ett forskningsprojekt som nyligen fick medel från FORTE.
Läs mer om projektet här

Sikta mot bäst

Västra Götalandsregionen har satt ett högt mål. Att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
Läs om detta i Arbetslust 2016:4

uiqt|wBivvmuizqm5p}t|jmzoH%vozmoqwv5{mivvmuizqm5p}t|jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|zm{{umlqkqvH%vozmoqwv5{m{|zm{{umlqkqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m