Institutet för stressmedicin - ISM

Institutet för stressmedicin - ISM är Västra Götalandsregionens kunskapscentrum inom stressområdet och en del i förvaltningen Hälsan och Stressmedicin. Vi bedriver forskning och utvecklingsarbete samtidigt som vi förmedlar kunskaper och erfarenheter om stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö.

Nyhetsbrev

ISM ger ut ett Nyhetsbrev med tips om aktuell kunskap inom stressområdet. Nyhetsbrevet kommer ut cirka fyra gånger per år. Om du vill ha ISMs Nyhetsbrev kontakta  
ISM:s nyhetsbrev 2016-1

ISM på Twitter

Nu kan ni följa Ingibjörg Jonsdottir, professor och verksamhetschef för ISM på Twitter
https://twitter.com/Ingibjorg_ISM

Nya vetenskapliga publikationer

Aktuellt

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring

Det bygger vidare på tidigare arbetsmaterialet "Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap" - och har utvecklats under lång tid i nära samarbete mellan forskare och praktiker.
Läs mer och ladda ned här

Webbföreläsning om självkänsla

På ISMs nätverksträff den 11 maj beskrev Lotta Scholander en manual för behandling av låg självkänsla som tagits fram inom ISM:s REHSAM-studie.
Se webbsändning eller ladda ned bilder här

Den organiserade ohälsan - och hur vi skapar ett hållbart arbetsliv

Ingibjörg Jonsdottir ISM medverkar på Svenska ESF-rådets konferens den 1 juni
Läs mer eller anmäl dig här

Många unga kvinnor känner sig stressade

Se inslaget med Kristina Glise, ISM i TV 4 2/5 

Ohållbara arbetsvillkor för många chefer i kommunen

Ett forskningsprojekt i CHEFiOS-studien som är mer aktuell än någonsin utifrån Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Linda Corin disputerade den 29 april och kommer inom kort att börja som utvecklingsledare på ISM.
Läs mer om avhandlingen och CHEFiOS-studien här

Nyorientering av svensk sjukvård

Hur kan Lean-inspirerade arbetssätt i utveckling av vårdprocesser påverka medarbetares (inkl. chefers) arbete, arbetsförhållanden, hälsa och engagemang?
Läs mer om eller ladda ner rapporten från KTH

Bättre möten

Ett digitalt verktyg utifrån forskning om balanserad kommunikation

Bättre möten och aktuell forskning

uiqt|wBivvmuizqm5p}t|jmzoH%vozmoqwv5{mivvmuizqm5p}t|jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|zm{{umlqkqvH%vozmoqwv5{m{|zm{{umlqkqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m