Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsofrämjande arbetsplats

För att åstadkomma en hälsofrämjande arbetsplats räcker det inte med enskilda aktiviteter. Man behöver även grunda det hälsofrämjande arbetet i vissa vägledande teorier och principer, så att man kan göra medvetna val av insatser och HUR de ska genomföras. Här kan du både läsa om vägledande principer, men också metoder för kartläggning och utvärdering.

Definitioner och perspektiv

Här hittar du ISM:s definition på hälsa och på en hälsofrämjande arbetsplats.

Definitioner och perspektiv

Vägledande principer

Här får du ett antal ledstänger att ha med i arbetet för en mer hälsofrämjande arbetsplats. 

Vägledande principer

Förändringsarbete

Vad krävs för att lyckas med ett förändringsarbete mot en mer hälsofrämjande arbetsplats? Det finns en hel del forskning att utgå från, men hur det ska göras beror på  förutsättningar och behov på din arbetsplats/organisation.

Förändringsarbete

Nulägesanalys

Kännetecknande för en hälsofrämjande ansats är att ha fokus på framtid och det önskade läget. Men vi behöver först göra en noggrann nulägesanalys.

Nulägesanalys

Enkäter och andra instrument

Här finns exempel på instrument för kartläggning utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, organisatoriska och/eller psykosociala faktorer.

Enkäter och andra instrument

Verktyg och metoder

Det mest framgångsrika är att fokusera på breda strategier för att främja hälsa, kombinerat med riktade insatser mot specifika riskgrupper. En annan viktig princip är att kombinera insatser riktade mot enskilda medarbetare med insatser som kan förbättra de organisatoriska förutsättningarna. Vilka metoder som passar just er beror på sammanhanget.

Verktyg och metoder

Utvärdering

Val av metod beror på syftet med utvärderingen. Är det processen och/eller effekten av de olika insatserna som ska utvärderas eller hela projektet/programmet?

Utvärdering

Hälsa på arbetsplatsen ISM-rapport 21

ISM-rapport 21 är en sammanställning av kunskap och metoder om hälsa på arbetsplatsen. Där kan du hämta mer kunskap och goda exempel att använda utifrån de förutsättningar som råder på din arbetsplats.

ISM-rapport 21

ISM-rapport 21,Kap 6 Hälsofrämjande arbetsplatser

Övriga länkar

Guide för hälso och arbetsmiljöarbete - Hälsofrämjande arbete, VGR

HFS Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kontakt

Annemarie Hultberg - utvecklingsledare hälsofrämjande arbetsplatser 

annemarie.hultberg@vgregion.se

Marica Heimdahl - utvecklingsledare hälsofrämjande arbetsplatser 

marica. heimdahl@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-01-26 15:29