Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utmattningssyndrom - UMS

Utmattningssyndrom uppkommer efter en långvarig stressbelastning utan tillräcklig återhämtning. Det karaktäriseras av påtaglig brist på energi. Sömnstörning, koncentrations- och minnessvårigheter är vanligt.

Vad är utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom är en medicinsk diagnos som accepterades av Socialstyrelsen 2005. I engelskspråkig litteratur motsvaras utmattningssyndrom ”exhaustion disorder” i stor utsträckning av begreppet ”clinical burnout”. Utbrändhet är en term som ursprungligen betecknar en psykologisk reaktion på negativa händelser i arbetslivet, det är ingen medicinsk diagnos.

ISM-häfte 5, en kunskapssammanställning om utmattningssyndrom, 2013

Utmattningssyndrom är en sjukdom

Den har ett diagnosnummer och är en så kallad stressrelaterad psykisk symtomdiagnos som bygger på ett antal, av Socialstyrelsen fastställda kriterier. Några kännetecken är:

Energilöshet

Bristen på energi är uttalad. Man är trött större delen av dagen och det räcker inte med några dagars vila för att man ska känna sig pigg igen.

Man har levt länge under press

Orsaken till utmattningen är att man levt länge (minst 6 mån) under ökad stressbelastning där man ofta känt vanmakt över situationen. Man har själv ofta kunnat se och förstå orsakerna som finns antingen på arbetsplatsen och/eller i privatlivet men haft svårt att göra något åt dem.

På vilka andra sätt kan det märkas?

De allra flesta lider dessutom av sömnstörningar sedan en längre tid, minnes/koncentrationsstörningar och en oförmåga att hantera tidspress har tillkommit. Det är mycket vanligt med olika kroppsliga besvär som huvudvärk och tryck i bröstet men även psykiska besvär som depressions- och ångestsymtom. Besvären har blivit allt svårare och mer konstanta ju längre tid som går. Tröttheten allt mer överskuggande. Till slut når man en gräns där man inte fungerar längre, först då uppfyller man kriterier för utmattningssyndrom. I den sistuationen är det mycket viktigt med rätt stöd och behandling.

Symptom på stress vid UMS

Diagnostiska kriterier för UMS

Utmattningssyndrom på1177

En varningssignal utan att vara sjuk

Man kan naturligtvis lida av trötthet till följd av en hög stressbelastning, utan att ha så svåra och konstanta symtom, som vid utmattningssyndrom. I de fallen förekommer inte symtomen dagligen, stressbelastningen har inte varat så länge och man har haft chans till återhämtning i perioder.  Lider man av långvarig sömnstörning och ökad trötthet är det viktigt att se över sin stressbelastning. Det är viktigt att fundera över om man klarar att omprioritera själv eller behöver söka hjälp hos sin arbetsgivare, anhöriga eller vården.

Allmänna symptom på stress

ISM:s forskning om stressrelaterad ohälsa

ISM bedriver forskning inom stressområdet - utmattningssyndrom och annan stressrelaterad ohälsa samt biologiska mekanismer till dessa.

Stressrelaterad ohälsa

Nätverksträff med aktuell forskning om utmattningssyndrom (2018)

Senast uppdaterad: 2018-03-02 13:02