Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vad är stress?

Begrepp och definitioner inom stressområdet är inte alltid så enkla och det kan vara svårt att veta vad som egentligen menas när man pratar om stress.

Definition på stress

Att du känner dig stressad när du ställs inför särskilda påfrestningar är naturligt. Det är till och med nödvändigt med kroppsliga och psykologiska stressreaktioner för att du skall kunna reagera och agera på rätt sätt inför hot och utmaningar. I grunden är således våra fysiologiska och psykologiska stressreaktioner inte farliga, tvärtom det är ändamålsenliga och fullt naturliga.

Och skulle det bli lite mycket en period så är det inte heller så farligt. Kroppen klarar utmärkt av högt tempo och tuffa utmaningar om vi bara ser till att återhämta oss mellan varven. Däremot har det visats sig att långvarig belastning utan återhämtning som heller inte hanteras på ett adekvat sätt psykisk och fysiskt, kan leda till att vissa individer utvecklar stressrelaterad ohälsa både i form av fysiska och psykiska symtom.

Stress definieras på olika sätt beroende på sammanhang. Det är viktigt att skilja på akut stress och "kronisk stress"och kroppens reaktioner på dessa tillstånd.

Stressbelastning

Det är svårt att ge en enhetlig definition av vad en stressor är. En stressor är det som gör att vi känner oss uppe i varv, stressade. I vardagen sker det när vi upplever att kraven överstiger de resurser vi har att hantera dem. Vid långvarig stressbeslastning finns stressorerna oftast samtidigt i arbetslivet och privat. Det kan  till exempel röra sig om en allt för hög arbetsbelastning, parallellt med ständig oro för sjuka anhöriga eller stora ekonomiska problem. Det förekommer naturligtvis att stressen bara finns på det ena planet.

ISM:s definition på stress

Hur märks det att jag är stressad ?

Kroppens reaktion på akut stress är livsnödvändig och en normal reaktion för att öka energin och förbättra vår möjlighet att hantera stressen. Om stressbelastningen däremot blir alltför långvarig utan chans till återhämtning, tappar du istället energi. Följden kan bli att du känner dig utmattad, nedstämd och ångestfylld. Samtidigt kan du känna dig uppvarvad och ha svårt för att koppla av.

Att som chef, arbetskamrat, anhörig eller för egen del vara medveten om tidiga tecken på stress ger goda förutsättningar att bryta en nedåtgående spiral i tid.

Allmänna symptom på stress

Blir man sjuk av stress? ISM-folder

Vad kan du själv göra?

Som individer hanterar vi situationer och händelser olika. Men vår strävan är att skapa kontroll över den uppkomna situationen. Det finns olika former av stresshanteringskurser där man får lära sig vad stress är och olika typer av avslappningstekniker. Olika tekniker passar olika individer. För en mer långsiktig förändring är det viktigt att hitta en metod som man trivs med.

För att klara av de utmaningar vi ställs inför, hemma och på arbetet, behöver vi perioder av återhämtning. Sömnen påverkar minnet, uppmärksamhet och kreativitet. Den är viktig för att återställa och reparera efter dagens aktiviteter. Men återhämtning är också allt från fysisk träning och aktiviteter som ger dig mer energi än det tar. Ibland behöver vi bara ta det lugnt.

Hantera stress

Vad kan du som arbetsgivare göra?

Som chef behöver du vara lyhörd för signaler på hög stressbelastning och uppmuntra till återhämtning. Stresshanteringskurser kan ha en positiv men övergående effekt och det är därför viktigt att följa upp kontinuerligt och inte minst ge stöd i prioriteringar och gränssättning. Hög stressbelastning hos en eller flera medarbetare kan också ses som tidiga signaler på att det finns saker på arbetsplatsen som behöver åtgärdas.

Därför är det viktigt att också titta på om det behövs åtgärder som ger bättre  organisatoriska förutsättningarna för arbetet och/eller förbättringar i den sociala arbetsmiljön. Det handlar framförallt om att arbeta för långsiktiga lösningar för att åstadkomma en rimlig balans mellan krav och resurser.

Insatser på arbetsplatsen

Hur vanligt är den psykiska ohälsan?

Psykiska besvär i någon form är vanliga. En undersökning om arbetsrelaterade besvär av Arbetsmiljöverket visar att cirka 15 procent av kvinnorna i den arbetande befolkningen upplever besvär till följd av stress eller andra psykiska påfrestningar. Motsvarande siffra för män är 8 procent.

Förekomst av psykisk ohälsa

Mera om stress

Artiklar, presentationer, webseminarier och annan aktuell information om stress

ISM:s forskning om stressrelaterad ohälsa

ISM bedriver forskning inom stressområdet - utmattningssyndrom och annan stressrelaterad ohälsa samt biologiska mekanismer till dessa.

Stressrelaterad ohälsa

Läs mer i ISM-rapport 21

ISM-rapport 21 Hälsa på arbetsplatsen

Senast uppdaterad: 2018-05-31 07:44