Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hållbart ledarskap och medarbetarskap

Att chefer påverkar arbetsmiljö, välbefinnande, stress och arbetsprestation är väl känt. På denna webbplats lyfter vi även upp nya studier om chefers förutsättningar, arbetsvillkor och möjlighet att påverka sin och medarbetarnas arbetssituation. Men det går inte att få till en hållbar verksamhetsutveckling eller en god arbetsmiljö utan medarbetarskap. Hållbart ledarskap och medarbetarskap är beroende av varandra.

Ett hållbart ledarskap

Det finns idag flera studier som har identifierat vilka egenskaper, kvaliteter och ledarskapsstilar som har bäst betydelse för olika önskvärda utfall i verksamheten och medarbetares hälsa och arbetsinsats. I de studier som presenteras här har man både använt begreppet hållbart och hälsofrämjande för ett sådant ledarskap.

Ett hållbart ledarskap

Ett nära ledarskap

Inom forskningsprojektet Hälsa och framtid visade sig att ledarskapet hade stor betydelse för medarbetarnas hälsa. Hos friska företag fanns till exempel en generell ledarskapsfilosofi, där man bland annat slog fast ett tydligt ledaransvar på alla nivåer. Det fanns ett väl utvecklat stöd till ledarna. I motsvarande studie, fast inom kommuner och landsting, fann man en tätare kommunikation mellan chefer och medarbetare inom de med lägre sjukfrånvaro. Uppföljning och feedback sker i större utsträckning genom direktkontakt.

Hälsa och framtid

Chefer inom hälso- och sjukvård

Chefer inom hälso- och sjukvård har särskilt komplexa förutsättningar. ISM har länge ingått i nätverk som bedrivit forskning kring chefers förutsättningar, arbetsvillkor och möjlighet att påverka sin och medarbetares arbetssituation. Här har vi samlat rapporter, studiematerial mm från detta nätverk.

Chefer inom hälso- och sjukvård

Visa vägen i vården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har publicerat en nulägesanalys och forskningssammanställning för att stärka ledarskapet i hälso- och sjukvården. Detta  sammanfaller väl med slutsatserna utifrån de forskningsprojekt som ISM har deltagit i för att stärka chefers förutsättningar.

Visa vägen i vården

Chefer och media

Möte med media är alltmer vanligt för chefer i vården och en viktig del av arbetet. Mötet med media har idag också fått betydelse for chefens psykosociala arbetsmiljö och hållbarhet då personfokuserat, negativt och kritiskt fokus i media kan vara utmanande och få vidare konsekvenser.

Chefer och media

CHEFiOS

CHEFiOS-projektet syftade till att utveckla kunskap om sambanden mellan organisatoriska förutsättningar för chefskap och verksamhetens arbetsmiljö, hälsa och prestationer i kommunala förvaltningar.

CHEFiOS

Chefoskopet, ett verktyg för att kartlägga chefers förutsättningar

Hur många medarbetare kan en chef ha?

Att ha många medarbetare påverkar såväl chefens egen arbetsmiljö som medarbetarnas och verksamhetens kvalitet. Det visar studier inom CHEFiOS från Linda Corin och Lisa Björk, men även en kunskapssammanställning om Chefer i välfärdens tjänst.

Hur många medarbetare kan en chef ha

Medarbetarskap

Ledarskap och medarbetarskap är direkt beroende av varandra. Det går inte att utveckla "det goda ledarskapet" utan att också utveckla "det goda medarbetarskapet" och tvärtom. Vad kännetecknar ett utvecklat  medarbetarskap och hur kommer man dit?

Medarbetarskap

Övriga länkar

ISM:s forskning om ledarskap

Ledarskap och organisation, suntarbetsliv.se

Hälsofrämjande ledarskap, prevent

ISM-rapport 21 - En kunskapssammanställning om Hälsa på arbetsplatsen

Kap 9 Chefs- och ledarskap och medarbetarskap

Lästips

Att leda i en komplex organisation. Lisa Björk och Fredrik Bååthe, ISM, är medförfattare i denna antologi där några av Sveriges främsta ledarskapsforskare ger ökad kunskap för att förstå, styra och hantera organisatorisk komplexitet.

Att leda i en komplex organisation, Natur & Kultur, 2018

Kontakt

Utvecklingsledare organisation och ledarskap Lisa Björk

lisa.m.bjork@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-02-03 08:29