Tillgänglighetsredogörelse

Institutet för stressmedicin står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Redogörelsen beskriver hur vgregion.se/stressmedicin uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända brister i tillgängligheten och hur du kan kontakta oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur är webbplatsen tillgänglig?

Delar av webbplatsen är inte helt tillgänglig.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Brister gällande texter, bilder, filmer och dokument.

 • Det finns PDF:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade
 • Det finns bilder som saknar alternativtext
 • Det saknas textning på en del filmer
 • Det saknas syntolkning på filmer
 • Det finns dokument som inte kan läsas med hjälpmedel
 • Det finns text som är felformaterad vilket gör den svår att läsa med hjälpmedel. Till exempel fel rubriknivåer.
 • Det finns länkar där länkens syfte inte är tillgängligt

 

Delar med kodningsbrister som försvårar navigering med hjälpmedel

 • Det finns delar som saknar ledtexter och etiketter vilket försvårar för användare med hjälpmedel.
 • Det finns delar som inte har ett tydligt tangentbordsfokus. Detta gör det svårare att se vad som är markerat.
 • Det finns delar som är krångliga att styra med tangentbord.
 • Det finns tillfällen då ändring av värdet för komponenter orsakar att sidan laddas om utan förvarning.
 • Det finns komponenter med samma funktion som inte benämns konsekvent.
 • I en del formulär markeras inte fel ifyllda fält vilket försvårar för användare med skärmläsare.
 • Det finns kodproblem som försvårar användandet av hjälpmedel på delar av vår webbplats till exempel i formulär.
 • Det finns inmatningsfält där syftet med fältet inte är tydligt för hjälpmedel.
 • Innehåll som poppar upp kan vara svårt att uppfatta med hjälpmedel.
 • Det finns funktioner där klick inte går att ångra.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Kontakta oss om du behöver information i något annat format eller om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Hur har vi testat webbplatsen? 

Webbplatsen har testats löpande och via intern expertis.

Senaste bedömningen gjordes 2020-09-21