ISM:s forskning

ISM bedriver forskning inom det stressmedicinska området - från hälsofrämjande arbetsplatser till behandling av stressrelaterad ohälsa. Forskningen är tvärvetenskaplig och bedrivs till stor del i samarbete med andra forskargrupper framförallt vid Göteborgs universitet men även med andra universitet och högskolor i Sverige och utomlands.

 

Nyheter ISM:s forskning

Det pratas och skrivs ofta om att långvarig stressbelastning leder till att kroppens stresshormoner hamnar i obalans och att man får sämre immunförsvar. Men stämmer det? Nej, egentligen inte. ISM publicerar nu en översikt av aktuell forskning inom området.

Detta forskningsprojekt bygger vidare på CHEFiOS, som handlade om chefers förutsättningar. Nu vill vi fokusera på hur hela kedjan hänger ihop – från de organisatoriska strukturerna, via cheferna till medarbetarna. Både kommuner och landsting i olika delar av landet ingår.

Vi blir äldre och allt fler. För den offentliga sektorn är det en utmaning även när det gäller att rekrytera chefer. Trots att man inget hellre vill än att attrahera och behålla chefer, är forskning kring varför chefer väljer att sluta knapp. Så frågan kvarstår, varför väljer första linjens chefer inom den offentliga sektorn att lämna eller stanna kvar i ett jobb? Detta har man undersökt genom att lyssna till berättelser från cheferna själva.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35