ISM:s forskning

ISM bedriver forskning inom det stressmedicinska området - från hälsofrämjande arbetsplatser till behandling av stressrelaterad ohälsa. Forskningen är tvärvetenskaplig och bedrivs till stor del i samarbete med andra forskargrupper framförallt vid Göteborgs universitet men även med andra universitet och högskolor i Sverige och utomlands.

 

Nyheter ISM:s forskning

Att byta arbetsmiljö från fasta platser och egna rum till ett aktivitetsbaserat kontor är en stor omställning och en process som kräver både noggrant förarbete och god planering för att bli en väl genomförd flytt.

Hur karaktäriseras medarbetarskap inom hälso- och sjukvården och vilka förutsättningar finns för att utveckla detta ur ett medarbetarperspektiv? Detta har vår doktorand Caroline Bergman forskat om. Vi låter Caroline själv berätta om sin licentiatavhandling.

Tillitsdelegationen har i uppdrag att utveckla och främja en tillitsbaserad styrning och ledning inom statliga myndigheter. Det är ett uppdrag som genomförs i nära dialog med forskarsamhället. Nu har man även inrättat ett vetenskapliga råd med en bred sammansättning av forskare som har en koppling till styrning och ledning inom statliga myndigheter. Lisa Björk, forskare på ISM med organisation och ledarskap som huvudfokus är en av medlemmarna.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35