Forskare och doktorander

Elva disputerade forskare, varav fyra docenter och en professor arbetar med ISM:s forskning i samverkan med flera olika forskargrupper nationellt och internationellt. Tre doktorander är för närvarande knutna till ISM.

ISM:s forskare och doktorander