Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Goda exempel

Forskning- och utvecklingsarbeten, som via breda satsningar har velat genomföra en hälsofrämjande arbetsplats i praktiken, har visat på både hinder och möjligheter, som vi alla kan lära av. Använd gärna goda exempel när ni ska planera det egna förändringsarbetet, men hur det ska göras beror på förutsättningar och behov på din arbetsplats/organisation.

Arbetsmiljösatsningen i VGR - budgetförstärkning för att få ner sjukskrivningstalen

Arbetsmiljösatsningen är ett projekt till följd av en förstärkning med 15 miljoner som startade 2017, men sedan fortsatt som en satsning med utvecklade arbetsformer. Satsningen från Västra Götalandsregionen (VGR) är ett led i arbetet med att få ner sjukskrivningstalen och för att genomföra ett förebyggande arbete med sjukskrivningar. ISM medverkar med analys och stöd i samarbete med den interna företagshälsovården (FHV). Under 2021 ligger stort fokus på att stödja särskilt belastade verksamheter, på grund av Corona-pandemin.

Arbetsmiljösatsningen i VGR

Att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

Modellen, som togs fram av Örebro läns landsting, kan vara ett stöd i arbetet med att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser om den används utifrån den enskilda arbetsplatsens behov och förutsättningar.

Att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

Det vi får är inte det vi behöver

Här presenteras en processutvärdering av ett hälsoprojekt som vände sig till undersköterskor, medicinska sekreterare och barnmorskor. Projektet som ägde rum på ett av sjukhusen inom Västra Götalandsregionen mellan 2012-2015, visar på svårigheten att åstadkomma positiva förändringar avseende stress och hälsa enbart genom individinriktade hälsoinsatser.

Det vi får är inte det vi behöver

Ett utvecklingsarbete för hälsofrämjande arbetsplats

Här beskrivs ett utvecklingsarbete som bedrevs på Försäkringskassan i Östergötland mellan 2004-2008. Trots att det har några år på nacken finns det användbara tips på HUR man arbetar för en hälsofrämjande arbetsplats.

Ett utvecklingsarbete för hälsofrämjande arbetsplats

Friska verksamheter

Utvecklingsprojektet riktade sig till åtta kommuner med höga sjuktal och drevs av AFA försäkring. Insatsen bestod av utbildning utifrån ett case-baserat arbetssätt, som skapade kopplingar mellan vardagsarbete och utbildning.

Friska verksamheter

Försöksverksamhet kring förebyggande av sjukfrånvaro

Detta är ett delprojekt inom Mobiliseringsinitiativet, ett samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Försäkringskassan. Det handlar om att utveckla hälsofrämjande ledarskap och arbetsplatser. Därigenom ska sjukfrånvaro förebyggas och motverkas. ISM har gjort en processutvärdering av delprojektet.

Försöksverksamhet kring förebyggande av sjukfrånvaro

Förutsättningar för ett närvarande ledarskap

En chef med många underställda har svårare att vara en bra chef. Det var en av slutsatserna i CHEFiOS. Något som Västra Götalandsregionen tagit fasta på. I januari 2015 bestämde regiondirektören att ingen chef ska ha mindre än 10 eller fler än 35 medarbetare. Efter tre år gjorde man en utvärdering.

Förutsättningar för ett närvarande ledarskap

Hälsofrämjande i praktiken

ISM studerade i ett forskningsprojekt hur man på ett sjukhus försökte ta ett steg vidare i att utveckla organisationernas hälsofrämjande arbete. Där identifierades bland annat viktiga  framgångsfaktorer för en långsiktig integrering av hälsofrämjande i praktiken.

Hälsofrämjande i praktiken, lättare sagt än gjort

Läs mer i ISM-rapport 21

Kap 6 Hälsofrämjande arbetsplatser

Kontakt

Utvecklingsledare hälsofrämjande arbetsplatser Annemarie Hultberg

annemarie.hultberg@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24 09:02