Grundkurs i skogsbruk – skogsskötsel

Studieperiod

29 april 2024 – 11 april 2025

Studietakt och studieform

Halvfart, semidistans med platsträffar på Naturbruksskolan Svenljunga

Vill du ha kunskaper för att arbeta med skogsvård? Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta professionellt inom skogsnäringen – antigen med egen skogsfastighet, eget företag eller som anställd. Här får du bred kunskap inom skogsskötsel och virkeslära, men också fördjupad kunskap om de metoder och arbetssätt som förväntas ingå i framtidens skogsbruk.

Om utbildningen

Under utbildningen får du både praktiska och teoretiska yrkeskunskaper inom skogsskötsel och virkeslära. Vi går igenom träslagskännedom, virkesegenskaper och användningsområden. Du lär dig hantera motorsåg och röjsåg och får möjlighet att skriva prov och köra upp för Motorsågskörkort (AB) och Röjsågskörkort (RA, RB). Du får kunskaper som ger kompetensbevis för Natur och Kulturmiljövård i skogen (Grönt kort). 

Utbildningen ger dig goda kunskaper om skötsel av skog och ger dig förståelse för sammanhanget mellan biologi och ekonomi. Du läser marklära, skogsuppskattning, uppföljning av plantering, röjning, gallring och får också kunskaper om att tyda, upprätta och uppdatera skogsvårdsplaner. Utbildningen ger kompetens inom både konventionellt skogsbruk och hyggesfria metoder.

Vad kan jag jobba som?

Behovet av yrkeskunnande inom manuellt skogsarbete är stort och efter avslutad utbildning har du stora möjligheter att arbeta som egen företagare inom skogsvård eller ta anställning på ett företag. Du ges även en god grund att utveckla ditt eget skogsägande.

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 500 poäng och ges som semidistans i 50% studietakt med 10 platsbundna träffar om vardera 2-4 sammanhängande heldagar fördelat under utbildningstiden. På träffarna arbetar vi med praktiska moment på vår skolanläggning i Svenljunga. Vi har föreläsningar i exkursform där bland annat bonitering och skogsuppskattning ingår samt arbete med motorsåg och röjsåg. Ni redovisar inlämningsuppgifter och gör studiebesök i närområdet.

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

15% av utbildningen består av APL, ca 20 heldagar. Den gör du på en arbetsplats inom relevant ämnesområde, exempelvis hos en inköpsorganisation, på Skogsstyrelsen eller som manuellhuggare. Se din APL som ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.


Utbildningsinnehåll

Kurser 500 poäng (50 veckor)


Behörighet

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Mats-Ola Tranell

Yrkeslärare med utbildningsansvar

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer