Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Grundkurs i skogsbruk – skogsskötsel

Vill du ha kunskaper för att arbeta med skogsvård? Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta professionellt inom skogsnäringen – antigen med egen skogsfastighet, eget företag eller som anställd. Här får du bred kunskap inom skogsskötsel och virkeslära, men också fördjupad kunskap om de metoder och arbetssätt som förväntas ingå i framtidens skogsbruk.

Under utbildningen får du både praktiska och teoretiska yrkeskunskaper inom skogsskötsel och virkeslära. Vi går igenom träslagskännedom, virkesegenskaper och användningsområden. Du lär dig hantera motorsåg och röjsåg och får möjlighet att skriva prov och köra upp för Motorsågskörkort (AB) och Röjsågskörkort (RA, RB). Du får kunskaper som ger kompetensbevis för Natur och Kulturmiljövård i skogen (Grönt kort). 

Utbildningen ger dig goda kunskaper om skötsel av skog och ger dig förståelse för sammanhanget mellan biologi och ekonomi. Du läser marklära, skogsuppskattning, uppföljning av plantering, röjning, gallring och får också kunskaper om att tyda, upprätta och uppdatera skogsvårdsplaner. Utbildningen ger kompetens inom både konventionellt skogsbruk och hyggesfria metoder.

Utbildningen ges som semi-distans i 50% studietakt med 10 platsbundna träffar om vardera 2-4 sammanhängande heldagar fördelat under utbildningstiden. På träffarna arbetar vi med praktiska moment på vår skolanläggning i Svenljunga. Vi har föreläsningar i exkursform där bland annat bonitering och skogsuppskattning ingår samt arbete med motorsåg och röjsåg. Ni redovisar inlämningsuppgifter och gör studiebesök i närområdet.

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta.

Utbildningen omfattar 500 poäng och 15% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL, praktik). Den gör du på en arbetsplats inom relevant ämnesområde, exempelvis hos en inköpsorganisation, på Skogsstyrelsen eller som manuellhuggare. Se din APL som ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.

Behovet av yrkeskunnande inom manuellt skogsarbete är stort och efter avslutad utbildning har du stora möjligheter att arbeta som egen företagare inom skogsvård eller ta anställning på ett företag. Du ges även en god grund att utveckla ditt eget skogsägande.

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kommer att ha undervisning på vår anläggning Naturbruksskolan Svenljunga.

Studieform

Semidistans med platsbundna träffar

Studietakt

50%

Kurser 500 poäng (50 veckor)

Kostnad

Du bekostar din kurslitteratur samt skyddskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du själv.

CSN

Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Notera

Utbildningen finansieras av din hemkommun.

När ansökan är gjord måste du skriva ut den. Hela ansökan inklusive medföljande yttrandeblankett måste du lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun (komvux) ska på ovan nämnda yttrandeblankett bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning.

Läs mer på Alvis

Studieperiod

2024-04-29 – 2024-04-11, inga lov

Ansökningsperiod

2024-02-01 – 2024-02-29

Mats-Ola Tranell

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-10-13 11:22